Kuipers op plek twee bij SAM Waadhoeke

Sjoerd Simon Kuipers staat op plek twee op de lijst van SAM Waadhoeke, voor de komende herindelingsverkiezingen.Van de 29 leden op de lijst van de partij – een samenwerking van de PvdA, Werkgroep het Bildt en GroenLinks – komen er twaalf van het Bildt.

Rondetafelgesprek Waadhoeke in MFC Ons Huis

De toekomstige gemeente Waadhoeke wil graag in gesprek met haar inwoners over burgerparticipatie. In kleine groepjes wordt met elkaar over verschillende thema’s van gedachten gewisseld.

Partijen kunnen zich melden voor Waadhoeke

De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog geen maand voorbij, maar toch zijn de gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel al druk bezig met de voorbereidingen van de volgende verkiezingen.

Terpstra lijsttrekker VVD Waadhoeke

1713-hendrik-terpstraDe leden van VVD Waadhoeke hebben Hendrik Terpstra gekozen tot lijsttrekker voor de herindelingsverkiezingen van 22 november. De 35-jarige Berltsumer is eerder al raadslid geweest in de gemeente Menameradiel.

Nieuwe banen voor Bildtse ambtenaren

Zeker vier Bildtse ambtenaren hebben een nieuwe functie gekregen in het (management-) team van de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Verplaatst...

De artikels 'Politiek' > 'Herindeling' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

Franeker middelpunt van Waadhoeke

Gemeentehuis Franeker verbouwd, het Bildt krijgt ‘ontmoetingsplek’ - Franeker wordt de hoofdplaats van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het Franeker gemeentehuis zal worden verbouwd en uitgebreid, de gemeentehuizen van het Bildt en Menameradiel zullen worden verkocht. Met de verbouw is zo’n € 6.6 miljoen gemoeid.

Kabinet akkoord met herindeling

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het voorstel om het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel samen te voegen tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Als de Raad van State geen bezwaar heeft, kan de herindeling definitief per 1 januari 2018 doorgaan.

’Geef Bildts officiële status bij herindeling’

Fryslân geeft haar zegen aan de nieuwe gemeente Waadhoeke. Volgens de provincie is het herindelingsbesluit in orde en is voldaan aan enkele voorwaarden, zoals inspraak. Wel benadrukt de provincie dat een officiële status voor het Bildts van groot belang is, zodat de taal geen negatieve gevolgen van de herindeling ondervindt.

Bildtse Post