Bildtspraak

9 en 11

Door de redactie van de Bildtse Post

Ik weun nou in de Ulbe van Houtenstraat (UvH), maar om nou te sêgen dat deuze straat loochys loopt… At een namelik foor ’t eerst bij mij del komme wil, dan krij ik faak ’n tillefoantsy dat hij of sij ’t niet fine kin.

Ons straat loopt na nummer 7 namelik doad. De bedinker fan deuze konstruksy het dut froeger fast bedocht tidens ’t fieren fan Stannemet.

At je de roeteplenner inskakele, dan sait die dat je halfweg de Burg. Alberdastraat ôfslaan motte. Klopt, want at je dan deurrije, komme je in de UvH te lânde, maar… die loopt dus doad. Dochs komme na nummer seuven nag 9 en 11.

Om bij myn huus te kommen, motte je derom omrije deur de J. Kuikenstraat.

Dus aigenlik hore 9 en 11 niet bij de UvH.  ’t Loopt niet alleen doad, d’r sit ok nag ’s ’n straat tussen: Dr. Lyberingstraat. Derna krije je hondert meter niks en dan komme 9 en 11 krekt. Dus ’t slaat nergens op dat baide huzen bij de UvH hore.

’t Had feul beter weest om deuze twee huzen ’n ândere straatnaam te geven, maar foor twee huzen bedinke se waarskynlik gyn nije naam. Dochs sou ’t niet ferkeerd weze at wij ’n ândere straatnaam krije souwen. En nou ’s ’n keer gyn burgemeester of raadslid fan froeger, maar befoorbeeld ’n persoan die’t ok feul  foor de gemeenskap deen het. Ik sou befoorbeeld best in de Ys Andringastraat weune wille of in de Gerrit D. de Jongstraat, Piet M. van Dijkstraat en met ’n Sietske van Diepenstraat sou ik ok tefreden weze. In elk gefal motte wij fan die benaming fan UvH ôf; dat sorgt ommers allenig maar foor fertizing.

Ho, wacht ’s even: ik wil in de Arjen H. Dijkstra weune! Ja! Dat is bêste dichter die’t ’t Bildt ooit fortbrocht het. Feerder skreef ik in 2017 ’n biografy over him. Dus aigenlik kin de gemeente d’r niet omhine om die twee huzen de Arjen H. Dijkstrastraat noeme te laten. Dat past mooi, want Ulbe van Houten waar skriver en deuze kolumnist dinkt stikem ok dat hij dat ’n bitsy is. Wat is de wereld dan klain, h’n?

Dut waar dyn kolum? Eh… Ja… Hoesoa? Nou, dou hest wel ’s leukere skreven. Wat dat betreft bistou nag lang n’t ’n Ulbe van Houten en âl helendàl gyn Arjen Dijkstra… Dou motst nag heel wat lere, jonky.

Reaksys op deuze kolum kinne jim sture na:

Jan de Groot
Arjen H. Dijkstrastraat 3
9076 HZ St.-Anne

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl