Bildtspraak

Brazilië

Door de redactie van de Bildtse Post

Doe’t Geale ‘n baan kreeg bij Enzazaden in Inkhúzzen en ‘sales manager’ worde foor Súd- en Midden-Amerika docht ik: Nou komt hij straks met ‘n mooie Spaanstalige thús. Om soa’n maid ferstaan te kinnen en d’r wat met te praten, mot men Spaans kinne. Ik bin dalik op les gaan.

Talen lêge mij wel, dat ik kin mij d’r onderwilens al arig met rêde. Maar ‘t waar gyn maid der’t hij útaindlik met thús kwam, ‘t waar ‘n jonge man, Rodolfo. Ok best fansels. Alleen praatte hij Portugees en dat is heel wat âns. Braziliaans, men ferstaat d’r gyn woord fan. Alleen at ‘t opskreven staat, kin ik d’r wat fan make en lykt ‘t wel ‘n heel klain bitsy op Spaans.

Geale weunt in Fenhúzzen, maar omdat ‘t altyd soa’n gerais is, alle keren weer die groate oseaan over, het hij dut jaar ok ‘n appartemint kocht in Brazilië, in Pontal, ‘n plakky bij Rio de Janeiro. Ik waar fansels heel neskierig en wou ‘t allegaar graag bekike. Janice,‘n moikesêger, gong d’r met mij hine. Fan ‘t flygfeld ôf is ‘t ‘n uur rijen met ‘n auto.
Geale het der sels gyn auto, maar doet alles met Uber. Hij tikt wat in op de smartfoan en twee tellen later rijt d’r al ‘n auto foor. D’r hoeft niet ôfrekend te worren, ‘t wort dalik ôfskreven fan de creditkaart. Omdat ‘t partikuliere auto’s binne, rijt soa’n sjeffeur ok nooit ‘n blokky om. ‘t Ferbaasde mij dat ‘t ferkeer in Brazilië heel rustig is. Gyn getoeter, gyn gejacht, gyn skurve auto’s. Brazilianen binne heel rilekst.

‘t Appartemint is onderdeel fan ‘n groat kompleks. Metnander betale se foor ‘t swimbad, de binnentún, de sauna, de jacucci en de sportsaal. ‘t Siet d’r allegaar heel nij en skoan út. Om d’rin te kommen, mot de bewaker je sien of je motte ‘n kaartsy as bewiis sien late, dat je ‘n appartemint hewwe. Hij had al gau deur, wie’t bij wie hoorde en dan gong de izeren poort gau open. At je deur de tún liepen waar d’r ok ‘n achterdeur en kwammen je dalik op ‘t strand.
De hele kustlyn fan Brazilië bestaat út strand met mooi geel sând. Prachtige strandsys hewwe se, faak insloaten deur groate rotsformasys. ‘t Water fan de oseaan is niet koud. Maar het wel groate golven. De eerste paar keren dat ik prebeerde om deur de eerste golf te kommen mislukten helendal. Ik worde deur de kracht fan de branding omdonderd, mônd fol sout water en sând.

Rodolfo is Nederlâns an ‘t leren. Hij is dameskapper en wil in Nederland ‘n kapsalon beginne. Derfoor wort de gerazy fan Geale syn huus in Fenhúzzen ferboud. In maai ankem jaar sille se trouwe.

Simy7*

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl