Flessepost

In’t licht der eeuwighyd

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Siebold Hartkamp waar de eerste burgemeester fan de nije gemeente Franekeradeel. Deuze gemeente worde op 1 jannewary 1984 formd deur ’t samenfoegen fan de stâd Franeker, Franekeradeel en ’n groat part fan Barradeel. Hartkamp ston ”te popelen” om an syn nije klus te beginnen, saai-y eand 1983 tun de Leeuwarder Courant.

Ans waar dat foor Woudy Veenstra. Sij waar ant dan toe burgemeester fan Barradeel, en sou na ’t ferdwinen fan hur gemeente nag ’n hut op wachtgeld tere motte, omdat se gyn nije baan fine kon. Doe’t de raad  fan Barradeel op 28 desimber 1983 hur leste fergadering houde, gâf Veenstra de Barradeelsters bittersoet met ”vooral te denken aan al de goede dingen die na het verdwijnen van de gemeente toch nog aan Barradeel zullen herinneren.” Se noemde ”de saamhorigheid in de dorpen en de goede staat van de wegen.”

Op die leste fergadering fan de raad fan Barradeel, der’t rúm hondert inweuners bij anwezig waren om stil te staan bij ’t eand fan de aigen gemeente, waar ok Hartkamp anwezig (dat-y ston te popelen waar dus wel dúdlik). En hij nam doe ’t woord ok, ik siteer de Luwter: ”Siebold Hartkamp van Franekeradeel drong er op aan niet al te lang te rouwen over het verdwijnen van Barradeel. ’In het licht van de eeuwigheid is een gemeentelijke herindeling niet iets om je over op te winden. Barradeel blijft bestaan in zijn geschiedenis, zijn tradities, zijn cultuur, zijn dorpen en zijn schoonheid. Dat kan geen doctorandus van de kaart vegen.’”
Hartkamp (’n CDA’er) wou maar sêge: Je motte d’r gewoan niet te lang bij stil staan. Ik bin dut niet met him eens; ’t is mij wat al te pragmatys doadriddenere fan sorgen of emoasys. ’t  Licht fan de eeuwighyd in ’t ferskiet– at je der al in love – hoeft niet te betekenen dat ’t licht nou níet fel skine mâg, je nou níet ergens passioneerd over rake mâge.

Ik kin met de beste wil fan de wereld niet sêge dat Hartkamp’s foorspelling útkommen is: d’r is bra wainig over fan Barradeel’s tradisys, kultuur en skoanhyd. En de soa roemde diken hewwe d’r ok wel ’s beter bijlaid. Maar fooral omdat ’t niet meer de skoanhyd en kultuur fan Barradeel is. Dat is ferpart en opgaan in andere gemeentes. De Oudheidkundige Vereniging Barradeel is d’r, die doet goed werk. Maar de Barradeelster kultuur en tradisys? Korrizjeer my gerust, maar neffens mij bestaat dat allang niet meer. ’n Waarskouwing en wize les inenen, foor de mînsen die’t Bildts aigene hoede en noede wille.

Twee weken leden besloat de Bildtse gemeenteraad definityf om per 1 jannewary 2018 de gemeente ’t Bildt op te heffen. Ik sat soa as gebrúklik op de perstribúnne om ferslag te doen. Na ôfloop kwam ’n persfoorlichter na my toe en froeg my: ’Gaat ’t?’ ’t Gong, maar ’t fait dat se ’t my froeg waardeerde ik. Omdat sij, as niet- Bilkert, mij as Bilkert ansprak, ’t begreep. Want ’t waar dos even slikke, deuze ferdrietige aven. Doe’t wy na ôfloop de jassen antrokken ston burgemeester Gerrit Krol (CDA) naast my. Ik fertelde ’m wat syn persfoorlichter my froegen had, en dat ’t dos ’n emoasjonele aven weest  waar. ”Dat is ok soa,” saai-y, ”maar je motte d’r gewoan niet te lang bij stil staan.”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl