Bildtspraak

Nije bank

Door de redactie van de Bildtse Post

Jaren leden hew ik ‘s ‘n ouwe, maar mooie stoel kocht bij Gerard Boterhoek in St.-Anne. Fleden week hew ik d’r ‘n nij stoffy op make laten in Minnertsga. Griis met donkerrooie blommen. Mooi!

En doe sâg ik de bank...

Doe’t ik guster bij Hedwich op ‘e koffy waar, fertelde sij dat se fleden sundeg met de seun ‘n toer deur heel Nederland maakt had. Want de seun had ‘n nij appartemint kregen met niks d’rin.

Hedwich had op Marktplaats àlle banken bekeken. Honderten. De jonge had eerst dartig útkoazen en starigan waar d’r nag een overbleven. ‘t Selde waar gebeurd met twee stoeltsys, ‘n tafel, ‘n bêd, ‘n floerkleed, ‘n kassy, nag ‘n groate kas en overgerdinen. ‘Ik hew ses weken werk had om alles út te soeken,’ fertelde Hedwich. Doe’t de seun na heel wat fieren en fijven aindliken ‘n keus maakt had, waar sij an ‘t handsybakken sloegen fia de ‘mail’. Se hadden d’r ‘n prot sinten met ferdiend, saai se. Se had op ‘t lest met idereen àlles op een dâg ôfpraat. Ok had se eerst de hele roete berekend wat tiid betrof. Se waren offens om seuven uur ôfset. ‘t Moderne bêd met boksspring ston in Hoorn klaar. Foor ‘t ene stoeltsy gongen se na Bergen an See, de blaikwitte gerdinen hadden se in Spijkenisse achter Rotterdam ophaald. De ândere stoel kwam út Deurne, in Brabant. Foor ‘t floerkleed, ‘n mooie Gabbeh met road, geel en groen mosten se even deurtoere naar Arnhim. In Duven ston ‘t klaine kassy klaar om metnommen te worren. Foor de groate kas mosten se deur naar Anderen in Drinte. De bêzy slaapbank worde as leste oppikt in Delfsyl. Teugen tienen avens waren se weer thús.
De seun had ‘t nou prachtig foornander, helendal te stoel en te bank foor wainig geld.
‘Hoe konnen jim alles houwe?’ froeg ik.
‘In de groate bus fan de Kringloop.’ Die mocht hij wel ‘n dâg met hewwe.
O, ja, dat is ommers ok soa. De seun werkt al jàren bij de Kringloop in Luwt, bedocht ik mij.
‘Ik hew ok krekt ‘n nije bank kocht,’ saai ik. Ut de Kringloop in St.-Anne. Ik liep d’rin, sâg him en saai:
’Krij nou wat!’
’t Is ‘n hele mooie, nag nije, groate bank, deeglik met ‘n hoge sit en met presys ‘t selde stoffy der’t ik fleden week de stoel met beklede laten had. Soa besonder, dat treffe je nooit weer soa. Ik hew him drekt kocht. De ândere offens is hij brocht en de ouwe hewwe se dalik met werom nommen.
‘t Staat soa mooi, griis met donkerrooie blommen.

 Simy7*

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl