Bildtspraak

Oplost

Door de redactie van de Bildtse Post

De kranten en de nijsberichten op radio en tillefizy hewwe al sont maart fan dut jaar as belangrykste nijs de stand fan saken over ‘t korona-firus. Wij worre met allegaar rampsenario’s waarskoud om fooral ôfstand tot andere mînsen te houwen en môndkappys foor te doen.

En at wij met meer mînsen as toestaan is bijnander komme binne de rampen ok niet te oversien. In de grafiken die’t alle dagen in de kranten staan kinne wij leze hoefeul slachtoffers d’r de foorgaande dâg bijkommen binne.

At je die sifers op je inwerke late gaat de grize je over de grauwe. Kortom: wij leve in ‘n angstige tiid.

Maar nou is d’r ‘n oplossing. In Winskoaten in Grunningerland weunt Henk Vredeveld, ‘n ‘Willy Wuttel’ neffens de Luwter krant fan 19 novimber. Die man het ‘n mesine útfonnen die’t firussen onskadelik maakt. Ok ‘t koronafirus. De werking fan ‘t apperaat wort as folgt útlaid: ‘t Apperaat suugt met ‘n fintilater lucht an, die’t deur ferskillende filters gaat.
De filters worre hyltiten finer soadat de lucht bij eandsybeslút stoffrij is. Maar, soa sait de útfiner: ‘t prebleem met firussen is dat die in omfang maar ‘n fraksy binne fan fynstof. Die houwe je met filters niet teugen. En der komt Vredeveld syn toepassing om de hoek: ’n UV-C-lamp. Die ferbrândt de firussen en bakterys die’t nag deur ‘t filter komme. Hij sait: mooi dochs, en ‘t werkt prima. Ik hew d’r sels ok een in de huus. Elke dâg frisse en sônde lucht in ‘e huus.

Folgens dat artikel in de Luwter het ‘n ondersoeksbero de rissultaten fan de mesine ondersocht. Dat ondersoek toande an dat de mesine tussen de 97 en 99 persint fan alle bakterys doad maakt, danksij de UV-C-lamp. D’r is ok al ‘n bestelling foor ‘n groat sikenhuus in Londen. Met wat klaine anpassings wille die d’r soa gau as mooglik meer as tien hewwe.

Folgens de krant staat ‘t apperaat geweldig in de belangstelling danksij ‘t koronafirus. Fan jannewary ôf dinkt Willy Wuttel út Winskoaten d’r per maand fijfhondert make te kinnen. Hij is nou op soek na mînsen die’t de apperaten innander sette kinne.
Die mînsen binne d’r wel: hij kin se soa út Amerika hale der’t Trump met ‘n hele ploeg daliks werkloas wort. Trump had dut hele ferhaal ok soamaar twittere kinnen. Hij lygt gewoanweg ok al as ‘n almenak. Ok binne d’r skielk wel wat Nederlânse politisy werkloas en die kinne dan foor hur wachtgeld de hannen ok wel wappere late.

At dut ‘s waar weze mocht... Dan waren alle koronapreblemen oplost.

Aldert Cuperus

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl