Bildtspraak

Rooffeugel

Door de redactie van de Bildtse Post

Al jaren hewwe wij last fan groate rooffeugels. Se bekike de toestand eerst fan de lucht út, dan make se ‘n bocht en komme leeg anfligen. Dúkke bovenop ‘n hin en: Kip ik hèb je!

Met hur groate klauwen nimme se de prooi ‘n eandsy met en skeure ‘t beest útnander. ‘n Protsy feren, meer blyft d’r niet fan over. ‘t Is ‘n heel hut arig goed gaan. Wij hewwe 24 hinnen, twee hanen en een ain. Se binne heel waaks. At se loslope kike se altyd met ‘n skeef oog omhoog. At se ‘t niet fertrouwe krúppe se dicht teugen ‘t huus an ônder de strúkken.
Kortleden hewwe wij d’r drie nije hinnen bijkregen fan Pyt. Wij noeme se de drie Pytsys. ‘t Binne groate Frise hinnen, swart met witte stippen. Pronkys. Rustig en bedaard koiere se op ‘e dâg over ‘t hiem. Se hewwe ‘n goed plak had, se binne dik en fet. Twee lykswel lêge gyn aaies meer, maar een lait om de twee dagen ‘n fors wit aitsy.
En der binne wij wiis met, want al die ândere 24 hinnen binne an ’t ferferen en hewwe ‘t aailêgen niet in ‘t sin. Die ene Pytsy lykswel het ‘n nêst fonnen in ‘n groate korf in ‘n haag. Om der te kommen mot se de blaik oversteke. Se sit der op hur gemakky ‘n paar uur en komt dan rustig weer foor ’t licht. Kêkelt niet en maakt ok feerder gyn kebaal.

Ik had de leerzen andeen om ‘n oprêdputsy in ‘e tún te doen. Bij de pereboom in ‘e blaik flygt inenen ‘n groate, griisbrúnne rooffeugel leeg over de grônd fort. En ônder de pereboom lait een fan de Pytsys. Toetakeld. ‘t Besy waar onderweegs naar ‘t nêst om ‘t aitsy fan die dag te lêgen. Docht niet goed om ‘t omhoog sien en worde de pineut.
Krekt doad, nag wêrm. Ik nim hur met en fraag Anton at hij hur even berêde wil. Want fortgooie is sonde! Even later sait Anton: ”Kyk, ‘t leste aai. Foor dij. ‘t Aai is nag heel en wêrm.” Even later sait hij: “Sien, d’r sitte nag feul meer aaies in.” Hij haalt d’r ‘n heel trossy út. Sonder doppen.
Pytsy sou nag och soa lang an ‘e lêg weest hewwe.

Se smaakte goed.

Simy7*

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl