Bildtspraak

Túnhússy

Door de redactie van de Bildtse Post

Lessen gong een fan de tandartsen met swangerskapsferlof. Omdat ik der 't ôflopen jaar soa faak kwam, waar ik as enige pasjint noad om bij dut tydlike ôfskaid anwezig te wezen foor 'n happy en 'n dranky. Allegaar sonder súkker fansels.

Bist der ècht hine weest, Jan? Wel ni, maar laat ik maar met 'n grappy beginne, docht ik soa.

Want een keer op de behandelstoel waar d'r gyn tiid meer foor grappys. Mij worde ferteld dat 't wel 'n uur dure kon. Eerst kreeg ik twee spoiten. Aigenlik laat ik mij nooit ferdove, skriif ik stoer, maar at de tandarts mij niet eens fraagt, maar d'r drekt twee spoiten injoetst, dan kin ik niet âns as dut goed fine.

Doe begon de tandarts. Dut gong d'r flink om deur. 't Hoorde krekt al waar hij achterhuus doende om 'n túnhússy del te setten. Slipe, bore, timmere en skroeve.

Hyltyd froeg hij mij om myn mônd te ontspannen. Ja, dat is maklik said. Ik perbeerde om maar an mooie dingen te dinken. An sure hirrings befoorbeeld.

Doe most d'r 'n kroan útsocht worre. De assistinte liet mij 'n stik karton sien met derop 'n rijtsy kiezen. 't Leken krekt al waar ik nij behang an 't útsoeken. "Wat vindt u van deze?", froeg se mij, "die komt wel aardig in de buurt van uw andere kiezen, vindt u niet?" Se gâf mij 'n spigel, haalde die bewuste tân d'r even ôf en deen die nepperd even bij 'n echten-een.
't Waar dan wel gyn blomtsysmotyf, maar ik mot sêge dat sij drekt de goeie te pakken had, want 't leken goed op nander. "Deze maar doen, dan?" Ik knikte en wachtte op de toefoeging "Is het een cadeautje?" In die tussentiid waar de tandarts even fort weest om in 'n ândere rúmte de noadkroan te maken.
Doe't hij werom kwam, froeg hij an de assistinte at ik al 'n kleur útsocht had. Ja. "Als meneer De Groot maar tevreden is, dan is het goed." Doe besloat ik drekt om an 't eand fan myn behandeling dochs maar 'n kassabon te fragen, dan kon ik him altiten nag roile.

Derna monteerde de tandarts de noadkroan en doe waar Jantje klaar. Toitelig liep ik na de baly foor 't maken fan 'n ferfolgôfspraak. Maar ik herstelde flot en floitend gong ik de praktyk út. Temînsen, dat perbeerde ik, maar hewwe jim wel 's perbeerd om te floiten at jim mônd an een kant ferdoofd is? Hoeve jim ok niet te perberen, want dat lukt niet.
Doe't ik naamlik perbeerde te floiten leken 't krekt al waar ik an 't poesten (Nederlâns: puffen). Al begonnen de weeën bij mij... Maar dat sou fansels feulsten te froeg weze, want ik waar ommers over fier weken krekt útrekend, want dan sou ik hait worre fan 'n gesonde kroan.

Jan de Groot

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl