Columns

Woensdegoffen

Door de redactie van de Bildtse Post

Oflopen week waar ik na hest drie maanden weer ‘s ’n woensdegoffen allenig thús. De kines mochten weer de hele week na skoal. At ik soa ’s deuze perioade thúsonderwiis oversien, mot ik toegeve dat ’t mij echt 100 punten metfâlen is. De kines pasten hur soamaar an deuze nije, onferwachte sitewasy an.

Hendrika Vrij.

Ik loof dat ik d’r meer moeite met had om ’t organisatorys wat goed regele te kinnen.
De kines mochten ok niet na de opfang. Die waar allenig open foor ouweloi met de soanoemde krússiale beroepen. Gelukkig konnen wij ’t allegaar in goed overlêg met ’t werk oplosse. ’t Waar wat ’n gefliig, maar dat nammen wij foor lief. At hait an ’t werk waar, waar ik thús en at ik weer op kantoor sat, waar hait thús bij de jonges.

De jongste fernúvverde him fral met hait met syn ‘thúswerk’, wat beston út proefys, knutsels, puzzels, lekkere baksels en búttenspeule. Tegaar met mim maakte hij opdrachten út Junior Einstein. ‘n Heel prot foto’s worden met skoal over en weer stuurd. Juf maakte ’n flog, wat na een keer fansels niet bekeken waar.

Ons oudste sit in groep 6 en hij kreeg ’n weektaak met. Foor him niet onbekind, want op skoal werke se ok met de weektaak. ’t Waar dúdlik, meneer begreep wat d’r fan him ferwacht worde en elke dâg begon hij om 8.30 uur an syn (t)húswerk. Tiid foor pauze had-y niet, hij gong ’t liefst in een keer deur, dan waar hij om 11.00 hine klaar en waar-y frij. ’t Worde wel ’s wat later maar meneer klaagde nooit. Hij most en sou ’t werk ôfmake. Dut fiel mij niet ôf. ’t Enige wat hij graag wou, waar dat d’r een naast him sat. Hij wou niet allenig op syn kamer sitte. At ik ’s stikem metkeek, ferbaasde ik mij betiden wel ’s over hoe gau at hij ’n rekensom út ‘t hoofd make kon. Dat had-y niet fan mij! En wat motte se al ’n soad wete op die leeftyd! Ik loof dat wij bepaalde dingen in ’n feul later stadium kregen.

Maar nou sat ik dus weer allenig bij de tafel. Gyn tablets en laptops om mij hine.
Gyn taalboeken en knutsels op ‘e hoek fan de tafel.
Allenig ik, met myn bakky koffy en ’n tiidskrift.

Wat is ’t stil…waar ’t maar 14.00 uur.

 

 

Hendrika

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl