Cultuur

’Klaine Keizer is d’r weer: pas goed op ‘m’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
“Ik haw in soad ûnthullings meimakke, mar dit slacht alles.” Kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert zag niet eerder zoveel belangstellenden  bij de onthulling van een werk van zijn hand.

Door Gerard de Jong - “Wij hewwe hier al eerder probeerd om dut foornander te krijen, maar doe worden wy nag ôfskeept met ’t Klaine Keizer-padsy,” grapte Joukje Miedema, familie van Gerrit, bij de opening. In het kader van de herindeling kreeg elk Bildts dorp € 10.000,  vrij te besteden aan een kunst- of gemeenschapsproject.
Op Ouwe-Syl hoefde men niet lang na te denken: dat moest een beeld van hun bekendste inwoner worden, Klaine Keizer. “Hewwe wy  dos nag wat moois overhouwen an ôns ferkwânselde gemeente ’t Bildt.” Gerrit Keizer werd nooit groter dan 94 centimeter. Op 6-jarige  leeftijd werd hij als curiosum ‘ontdekt’ op de kermis van Leeuwarden. Het was het begin van een roerig bestaan als (circus-)artiest of  tentoongesteld ‘natuurwonder’. Leuk was dat lang niet altijd - Gerrit werd geregeld uitgebuit en slecht behandeld - maar avontuurlijk was het zeker.
Zo belandde hij in Amerika om er op te treden, totdat het hem niet meer beviel, en zijn moeder Joukje hem persoonlijk kwam ophalen.  Het verhaal werd onlangs nog prachtig verteld in het muzikale theaterstuk ‘De Kaizerin fan Ouwe-Syl’. In de Aerden Plaats is een  permanente expositie over het leven van Gerrit Keizer ingericht. Daar is ook het beroemde kleine fietsje van Gerrit te zien. Jolanda  Miedema, familie van kleine Gerrit, werd geraakt door zijn verhaal, maar zeker ook door zijn mim. Ze vertolkte Joukje in het theaterstuk, en  speelde enkele liederen daaruit bij de opening. “Ondanks syn lingte rêdde Gerrit ‘m altyd, met steun fan syn femily en fooral fan syn  sterke mim. Dat prikkelde myn neskierighyd.
De mooie ferhalen over hur geve kleur, ’t ferleden en de namen krije soa ’n ferhaal. Ik bin  femily fan wat ooit de klainste man op de wereld waar, hoe mooi is dat? En syn mim het de klaine man groat maakt. Joukjebep sou aigenlik ok prominint op Ouwe-Syl eerd worre motte.” Jolanda’s moeder, Fokje Miedema- Keizer, heeft de kleine Gerrit nog goed gekend. “Ik waar elf doe’t-y sturf. Ik sien nag ’t klaine kissy in de gang staan: hij kon d’r in de breedte in.”
Miedema-Keizer maakte van de gelegenheid gebruik om de familie van Gerrit Keizer - ruimschoots aanwezig zondag - om steun te  vragen. “Klaine Gerrit kreeg ‘n sútterig graffy an de Attesweg. Tegaar met Jan Rodenhuis hew ik jarenlang sinten insameld om ’n nije  steen an te skaffen. Dat is ok slaagd. Maar nag altyd motte wij ’t grâf onderhouwe. Ik hoop dat de femily hierfoor tena de  ferantwoordlikhyd op hur nimme wil.”
Het beeld - Gerrit staat op ware grootte op een sokkel, met daaronder de koffer van de kleine wereldreiziger - werd vervaardigd door Hans Jouta uit Ferwert. Hij was blij met alle aandacht. “Klaine Keizer is d’r weer. Pas goed op ‘m.”
Bij de foto's: Boven: Links: Fokje Miedema-Keizer en Jan Rodenhuis onthullen het standbeeld van Klaine Keizer. De belangstelling voor  de onthulling was enorm. Deze werd opgeluisterd met muziek van Jolanda Miedema en het gelegenheidskoor uit het muziektheater  ‘Kaizerin fan Ouwe-Syl’. Sytse Keizer las een gedicht voor, en Selma Ebbens speelde de Ierse traditional ‘Eileen McManus’, Gerrit’s  favoriete lied. (foto: Jan Bonefaas)
Midden: Selma Ebbens uit St.-Anna vertolkte op de Pyp de Ierse traditional ‘Eileen McManus’, naar verluidt Gerrit’s favoriete lied. (foto’s: Jan Bonefaas)
Onder: In de Aerden Plaats is o.a. het fietsje van Klaine Keizer te bewonderen.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl