Cultuur

Nijs fan Bildts Aigene, History

Door de redactie van de Bildtse Post

Dut keer ’n foto fan de openbare MULO fan St.-Anne, út 1956.

Dus: at jim ôns helpe kinne, dan graag!  Belle na 06 45657383,
maile naar info@bildtsaigene.nl of fansels gewoan even lânskomme op ’n woensdeg.
Thee of koffy staat foor jou klaar.


Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl