Nieuws

25.000e bloembol geplant in Froubuurt

Door de redactie van de Bildtse Post

Een mijlpaal: in Vrouwenparochie is afgelopen weekend de 25.000e bloembol geplant. Het dorp hoopt dat bewoners én insecten zich in het voorjaar kunnen laven aan een zee van bloemen. Anita Smit van Werkgroep Groen Froubuurt vertelt.

Tineke Idzardi en Anita Smit poten bollen aan de westzijde van het dorp.

“Ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we als vrijwilligers en werkgroep toch alle bollen kunnen planten. We hebben u al eerder verteld dat er bij de rotonde bollen gepoot waren en stinzebollen bij de kerk. Nu zijn we weer 2 zaterdagen bezig geweest aan de west- en de oostkant van het dorp om totaal tot 25.000 bollen te komen. We hopen dat er in het voorjaar met deze zee van bloemen, niet alleen bestuurders van auto’s, fietsers en wandelaars met plezier door ons dorp komen, maar ook insecten, bijen, hommels hun weg weten te vinden.”

Nestkasten - “Een ander onderdeel van het biodiversiteitsplan is ook het nestkastenproject. Met alle bewoners die zich hebben opgegeven voor een nestkast in hun tuin, zullen er totaal zo’n 35 nestkasten geplaatst worden. Er hangen er al een aantal in het spoorbos en rond de kerk. De overige zullen komen in tuinen van bewoners en rond Vrouwbuurtstermolen en het Waling Dykstrapark. Vogelwacht ‘t Oud Bildt is nu druk met het wegbrengen en ophangen van de nestkasten, zodat ze in het voorjaar bewoond kunnen worden. Ook zullen er in het voorjaar nog eenden korven en een valknest geplaatst worden.”

Natuerlik Ferskaat - “Het biodiversiteitsplan Natuerlik Ferskaat, waarvan de bollen en de nestkasten onderdeel zijn, wordt gefinancierd door het Waddenfonds en de gemeente Waadhoeke. Samen met landschapsbeheer Friesland en de Friese natuurfederatie werken we diverse plannen uit. De plannen die we de komende tijd verder uit gaan werken zijn: o.a. wilde bloemenmengsels zaaien, insectenhotels plaatsen, het Waling Dijkstrapark interessant maken voor paddenstoelen en kleine insecten, kikkers door o.a. oude boomstronken, verwilderd gras, glooiend talud bij de vijver, het spoorbos verder ontwikkelen met een verscheidenheid aan struiken en fruitbomen. We hebben talloze ideeën en hopen die uit te voeren en jullie de komende jaren hiervan op de hoogte te stellen.”

Vrijwilligers - “Deze ideeën kunnen we alleen uitvoeren met hulp van vrijwilligers. Als je/u ook een zaterdagochtend de handen uit de mouwen wilt steken en wilt genieten van de natuur en gezelschap van andere mensen, kan je je/u zich aanmelden. We doen dit natuurlijk allemaal met in achtneming van de geldende RIVM-regels. Wie meer wil weten over het project, suggesties heeft of vrijwilliger wil worden, kan contact opnemen met Anita Smit: anita.1963@live.nl.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl