Nieuws

‘Aandacht voor ‘tjokvolle’ bussen St.-Anna’

Door de redactie van de Bildtse Post

De provinciale FNP en ChristenUnie komen in actie tegen overvolle lijndiensten, o.a. in St.-Annaparochie. De partijen kregen de afgelopen tijd meldingen dat de bussen ’s ochtends veel te vol zitten, waardoor het ondoenlijk is om genoeg afstand te bewaren. De provincie moet aandringen op de inzet van extra bussen als dat nodig is om de drukte te laten afnemen.

Een volle lijn 70, woensdag 25 november om 7.28 uur, van St.-Anna naar Leeuwarden.

Door Gerard de Jong

Statenleden Wopke Veenstra (FNP) en Matthijs de Vries (ChristenUnie) stellen gedeputeerde Avine Fokkens hier vragen over. “De FNP en de ChristenUnie hawwe konstatearre dat guon Fryske buslinen yn de spits tsjokfol sitte. Fan maaie ôf hawwe ferskillende partijen fragen steld oer skoalbern en studinten yn it iepenbier ferfier en oer de wize wêrtroch troch sprieding it oantal minsken dat tagelyk yn de bus of trein sitte nei ûnder brocht wurde kin,” laten ze weten.

Volgens de Statenleden moet het college als concessieverlener toezicht houden op een goede uitvoering van het openbaar vervoer. “Yn de leeftiidsgroep fan skoalbern en studinten rinne de koroanasifers yntusken sterk op en dêrom stelle wy in tal fragen.” Ze willen onder andere weten of het college zicht heeft op de situatie en weet heeft van de drukte op diverse lijnen. “Hokker oplossingen sjocht it kolleezje om de drokte en it tal tsjokfolle bussen yn de spits te minderjen? Wurdt it net tiid om yn de spits ekstra bussen yn te setten?”

De beide partijen kregen bijgevoegde foto toegestuurd, die de situatie in de lijn 72 van vanochtend laat zien.


Tags: Corona

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl