Nieuws

‘Franekeradeel schoof € 1.4 miljoen voor zich uit’

Achterstallig onderhoud stuwt kosten gebouwenbeheer op tot € 6.7 miljoen

Door de redactie van de Bildtse Post

Gemeente Waadhoeke steekt de komende jaren € 6.7 miljoen in het onderhoud van gebouwen, riolering en wegen. Dit is nodig om het onderhoudsniveau in de hele gemeente op één lijn te brengen. Het uitstellen van € 1.4 miljoen onderhoud door de voormalige gemeente Franekeradeel, vóór de herindeling, is de reden dat de kosten zo hoog uitvallen.

Door Gerard de Jong - Dat zei wethouder van financiën Caroline de Pee donderdag tijdens de raadsvergadering, waar het beheerplan van de nieuwe gemeente werd besproken. Voorafgaand aan de herindeling spraken het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel af geen kosten voor zich uit te schuiven. Dat blijkt echter wel gebeurd te zijn.

“Franekeradeel heeft voor € 1.4 miljoen aan onderhoud doorgeschoven, daarom is dit bedrag zo hoog,” zei De Pee op vragen van enkele raadsleden die geschrokken waren van het hoge bedrag dat nodig is om het onderhoud op peil te brengen.

Douwe Kamstra (Gemeentebelangen) noemde het “bitter” dat nu pas – in het derde jaar van Waadhoeke – een inhaalslag gemaakt wordt op het gebied van achterstallig onderhoud. “Maar het is goed dat het nu allemaal op papier staat.” Kamstra, eerder raadslid in Franekeradeel, stak ook de hand in eigen boezem: “Excuses dat ik in 2016 heb meebesloten om deze kosten voor ons uit te schuiven.”

Op aandringen van de raad zal de gemeente proberen de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk door lokale ondernemers te laten uitvoeren.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl