Nieuws

Atema: ’Gemeente fout bij planschade AH/Wassenaar’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Krol noemt aantijgingen ‘verzinsels’

Door Gerard de Jong - In juni 2013 kwamen de gemeente en AH/Wassenaar tot een vergelijk in de slepende rechtszaak rond het Van Harenshuus. Wassenaar stopte alle procedures, de gemeenteraad stemde in met een deal: de supermarkt kreeg van de gemeente € 302.500 aan planschade uitgekeerd. Daar kon de winkel een ‘docking shelter’, een overdekte los- en laadplaats, van bouwen.
Volgens Atema - die de gemeente al jarenlang fel op de huid zit en overspoelt met wob-verzoeken - is er geen planschadeprocedure gevolgd.Hij noemt het zelfs “smeergeld”: de gemeente zou een schenking als planschade hebben geoormerkt. Overplanschade hoeft door de ontvanger  geen belasting betaald te worden, over een schenking wel. Atema wil dat  de Belastingdienst de zaak gaat uitzoeken.
Volgens burgemeester Krol raken de beschuldigingen kant noch wal. “Het liegt er niet om, wat Atema allemaal beweert. Het zit tegen smaad en laster aan.” Krol laat weten dat wel degelijk aan alle vereiste procedures is voldaan, en dat er van een schenking geen sprake is. “De uitgekeerde € 302.500 is in de jaarrekening van 2013 terecht geboekt onder  planschade. Atema wil de onderbouwing en aanvraag daarvan zien. Maar die is er niet, want die is onderdeel van het geheime rapport, van de afspraken tussen AH/Wassenaar en de gemeente. Er loopt nog een zaak van de Leeuwarder Courant tegen de gemeente. Het is aan de rechter om te bepalen of de geheime afspraken openbaar gemaakt moeten worden.”
Krol wijst er daarnaast op dat de accountant de gemeentelijke jaarrekening over 2013 heeft goedgekeurd. “Dat geldt ook voor de doel- en rechtmatigheid van het onderdeel planschade.” Het plan van de Minnertsgaaster om de Belastingdienst in te seinen laat de burgemeester koud: “Atema vertelt halve waarheden, het zijn verzinsels. Laat hem deze beschuldigingen maar bewijzen.”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl