Nieuws

Basisscholen Minnertsga gaan fuseren

Door de redactie van de Bildtse Post

Obs De Lytse Terp en cbs De Wizebeam in Minnertsga gaan fuseren. Beide basisscholen willen na de zomer verder als ‘Doarpsskoalle Minnertsgea’.

De schoolbesturen en medezeggenschapsraden van de scholen hebben daarover vorige week een akkoord gesloten. Ook de peuter- en buitenschoolse opvang krijgt een plek in de nieuwe samenwerkingsschool.

De schoolbesturen en medezeggenschapsraden van beide scholen hebben hun akkoord gegeven voor de fusie. Een fusie van de scholen in Minnertsga stond al langer op het programma. In de voormalige gemeente het Bildt gingen de scholen in Froubuurt, op Ouwe-Syl en in St.-Jacobiparochie eerder ook al samen.

De samenwerkingsschool moet het onderwijs in eigen dorp voor de toekomst veiligstellen. Kleinere dorpen hebben te maken met dalende leerlingenaantallen. Een online draagvlakonderzoek gaf aan dat zo’n 90% van de ouders voorstander is van een samengaan.

De nieuwe school wordt gevestigd in het gebouw van cbs De Wizebeam. De komende maanden wordt gekeken naar de (her-)inrichting van het gebouw, om klaar te zijn op de fusie. De nieuwe school - werknaam Doarpsskoalle Minnertsgea - komt onder het bestuur van CBO Noardwest-Fryslân te vallen.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl