Nieuws

‘Elkeneen het weer sin om te foetballen’

Begrip bij Bildtse voetbalclubs voor schrappen competities

Door de redactie van de Bildtse Post

Het voetbalseizoen voor alle amateurclubs wordt vanwege het coronavirus definitief niet uitgespeeld. Hoewel het er natuurlijk aan zat te komen, moet het voor de Bildtse clubs een flinke domper zijn. Wat vinden deze clubs van het besluit van de KNVB om de competities niet meer uit te spelen?

Door Jan de Groot 

St.-Anna - St.-Anna 1 stond bovenaan en hard op weg om na één seizoen weer terug te keren naar de 2de klasse. Als koploper stond men acht punten voor op de naaste belager. Voorzitter Ronald Riemersma van St.-Anna: “Aigenlik hadden wij dut al ’n bitsy an kommen sien. En eerlik said staan wij d’r wat dubbel in. Fansels hewwe wij d’r last fan dat de kompetisy niet ôfmaakt wort. Sportyf sien wilst ommers altiten ’t hoogste beraike en foor de speulers en staf is ’t och soa ferfelend dat d’r gyn kampioenskap en promoasy komt en dat wij ankem seisoen weer in de 3de klasse speule. Maar fleden seisoen speulden wij in de tweede klasse met ’n prot Grunninger klups. Wat dat betreft is de 3de  feul antrekliker foor ôns met al die Friese ploegen. Die klups nimme feul meer peblyk met as de Grunninger klups.”

St.-Jacob - Alfons de Vries, voorzitter van vv St.-Jacob, vindt het vooral heel sneu voor de jeugd: “Laten we vooropstellen dat alles in het niet valt wanneer de gezondheid in het geding is en er levens op het spel staan. In dat licht bekeken valt het gevolg van het niet uitspelen van sportcompetities erg mee. Maar natuurlijk is het voor onze jeugd sneu dat er niet meer gevoetbald kan worden. Temeer omdat de dagen weer wat langer worden en de mooiste periode van het seizoen er weer aan komt. Het enthousiasme spat er bij een groot deel van de jeugd in deze periode van af wat je vaak terugziet in het feit dat ze na school ook in groepjes op het voetbalveld te vinden zijn en wat nu ook niet meer mag. Wat de senioren betreft missen die natuurlijk de ontspanning en het samenzijn en het biertje na afloop. St.-Jacob speelt geen prestatief voetbal meer en daarom is het uitspelen van de competitie niet van het grootste belang.”

De Vries roert ook nog een consequentie aan voor veel clubs: “Wat wel een probleem kan opleveren voor een klein clubje als St.-Jacob is dat er geen kantine-inkomsten zijn en de vaste lasten wel doorgaan. Wat de contributie betreft en het feit dat er niet meer gevoetbald kan worden, rekenen we op de sympathie en de steun van onze leden, zodat we als vereniging onze financiële verplichtingen kunnen blijven nakomen. Maar ik wil graag eindigen zoals ik begonnen ben: het valt allemaal in het niet bij het leed wat sommige mensen ondergaan door het coronavirus.”

Ouwe-Syl - “Het zijn bijzondere tijden, ook voor ons als voetbalvereniging. De gezondheid van ons allen is op dit moment het belangrijkste wat telt”, zegt Natascha van der Laan, voorzitster van vv Ouwe Syl, “en natuurlijk is het als voetballiefhebber wel balen dat de competitie niet meer hervat kan worden. Het is stil op het complex, maar wij weten ook dat er ook weer een moment komt dat er weer reuring komt. Daar houden wij ons als vereniging voor nu aan vast.”

CVO - En wat vindt een trainer eigenlijk van dit besluit? Gerrit Strikwerda, trainer/speler van CVO 1: “Werfan je hoopten dat 't 'n paar weken dure sou, binne weken ferânderd in maanden. Met 'n aprupt eand as gefolg. Hoe spitig ok, maar je hope dat deuze bizarre sitewasy gau achter de rûg is. 't Blykt maar weer dat foetbâl een fan de mooiste bijsaken is, want de mînsen misse 't, soawel jong as oud. Elkeneen het weer sin om te foetballen. Wij kike nou al út naar 't nije seizoen. As klup sitte wij in 'n overgangsjaar. Sportpark Froubuurt wort omtoverd tot 'n MFC. As tydlik onderdak maakten wij gebrúk fan 'n noadkantine, 'n paar ouwe keten naast nander. Dat is gelukkig gebeurd. Na de winterstop worde die al gekskerend Quarantine noemd. Nou is 't nije gebou soa goed as klaar en het men alle tiid om de puntsys op de i te setten, soadat wij ankem seisoen d'r weer fris teugenan kinne.”

Tot slot wil Gerrit nog iets kwijt: “'t Seisoen is hoe dan ok memorabel aindigd. De lêste wedstriid die't wij speuld hewwe waar teugen ôns noarderburen Ouwe Syl... Deuze gedachte maakt 't 'n bitsy draagliker. Je motte dochs de positieve dingen d'r útpikke in deuze tiid.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl