Nieuws

‘Beste raadslid’ Hendrik Terpstra neemt afscheid van Waadhoeke

Door de redactie van de Bildtse Post

Van links tot rechts werd donderdagavond de loftrompet gestoken over vertrekkend VVD-raadslid Hendrik Terpstra. De fractievoorzitter legde zijn functie neer omdat hij met zijn gezin naar Jorwert verhuist. Uit Waadhoeke, op naar zijn geliefde Greidhoeke. ‘Ik tink net dat dit it ein fan myn politike karriêre is.’

Hendrik Terpstra bij zijn afscheid.

Door Gerard de Jong - Terpstra was voor de herindeling raadslid in Menameradiel. In Waadhoeke groeide de VVD’er – hoewel zijn fractie slechts drie zetels heeft, en Gemeentebelangen de grootste oppositiepartij is – snel uit tot de facto oppositieleider. Een nieuwe woning in Jorwert maakt dat hij zijn zetel nu overdoet aan Andries Magré.

“Dat lopy naar ’t spreekgestoelte, de kleurrike sokken an… ‘Hier gaat wat gebeuren’, docht elkeneen dan al gau,” zei Sjoerd-Simon Kuipers van SAM Waadhoeke bij Terpstra’s afscheid. “Dou waarst ’n ferriking foor deuze raad. Sterk in ’t debat, ’n dossierfreter, altyd kônstruktyf. Sonder anderen tekort te doen, dinke ’n soad fan ôns datst ’t beste raadslid bist, en dat kin ik wel folge.”

Kuipers zei overigens wel te weten waarom Terpstra naar Jorwert verhuist. “Se hewwe dêr ’n prot bijelinten, groene bêrms, prachtige natuur.” Het was een knipoog naar het feit dat Terpstra onlangs tegen een extra investering in biodiversiteit stemde. “Derom hewwe wij as kedo ’n setsy blommebôllen foor dij, der’t allegaar flinders en bijen op ôf komme.”

Fractiegenoot Emile Vogels roemde zijn collega eveneens, en merkte bovendien op dat de pers hem goed weet te vinden. “Dat sprekt foar dyn polityk gefoel. No’st fuort giest krije wy ek in kâns.”

Terpstra nam de lof én knipogen dankbaar in ontvangst. “Wy geane yndie foar it grien nei de Greidhoeke. It Bilt bygelyks fine wy ek moai mar yn de winter, mei dy swarte glinsterjende klaai… dêr wurde wy net lokkiger fan. Ik rop de rie op kritysk te bliuwen, nei inoar, de opposysje, koalysje en it kolleezje.”

Kuipers zei dat hij hoopte dat Terpstra voor de politiek behouden blijft, maar dat lijkt wel goed te zitten. “Ik tink net dat dit it ein fan myn politike karriêre is,” zei Terpstra. Met de bloembollen van de raad, een boek over Jorwert en een schilderij van Douwe Elias onder de arm, liet hij zijn zetel achter voor opvolger Andries Magré.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl