Nieuws

Bestemmingsplan St.-Anna aangepast om supermarkten buiten kerngebied te weren

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Gemeente Waadhoeke past het bestemmingsplan van St.- Annaparochie op enkele delen aan, om te voorkomen dat supermarkten zich buiten het winkelkerngebied vestigen.

Dit is ooit zo besloten om de  komst van een fietsenhandel mogelijk te maken. Onbedoeld is hiermee echter ook de deur opengezet voor een supermarkt die zich op deze percelen wil  vestigen. Gemeente Waadhoeke vindt dit onwenselijk en wil het bestemmingsplan daarom aanpassen.
“Supermarkten hebben een functie als publiekstrekker en vormen als zodanig een belangrijk element van het kernwinkelapparaat. Zij moeten dan ook in  of in de directe omgeving van het kernwinkelgebied blijven/ worden gevestigd,” zo staat in de structuurvisie van St.-Anna.
“Om te voorkomen dat de  huidige situatie verslechtert [lees: om te voorkomen dat er supermarkten buiten het kernwinkelgebied komen, red.],” wordt het bestemmingsplan nu aangepast.
Het gewijzigde plan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen bezwaren binnen gekomen.
De gemeenteraad neemt donderdag 13  juni definitief een besluit.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl