Nieuws

Bestuur Bildtse ANBO per direct opgestapt

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Het bestuur van de Bildtse afdeling van ouderenbond ANBO is per direct opgestapt. Aanleiding is een groot verschil van mening met het landelijk bestuur van ANBO. Er is vooral in het noorden veel weerstand tegen de nieuwe werkwijze van het hoofdkantoor.

Dat laat de Bildtse ANBO weten in een verklaring: “Zoals veel lezers van de Bildtse Post al uit de regionale pers hebben kunnen vernemen is er geruime tijd sprake van grote  meningsverschillen tussen het bestuur van het hoofdkantoor ANBO Woerden en de vrijwillige bestuurders in de drie noordelijke provincies. De noordelijke afdelingen hebben noodgedwongen hun hakken in het zand gezet omdat men zich niet meer kan vinden in de wijze en de snelheid waarop het nieuwe beleid wordt uitgevoerd. Veel van wat ooit plaatselijk en regionaal in goede samenwerking tot stand is gekomen, in de belangenbehartiging, wordt losgelaten en vanuit Woerden gevolgd door dictaten hoe het anders moet. Het argument daarvoor  is professionalisering. Het geld wat de plaatselijke afdelingen voor het organiseren van activiteiten jaarlijks ontvangen werd steeds minder, evenals de bevoegdheden. Allesmoet zo veel  mogelijk onder de ANBO paraplu plaats vinden om de organisatie naar buiten meer herkenbaarder te maken.
Het vertrekkende bestuur is beslist niet gekant tegen vernieuwing doch het tempo en het voorbij gaan aan plaatselijke wensen heeft geleid tot het zich niet meer kunnen vinden en thuis voelen  bij de ANBO. Wat de deur uiteindelijk heeft dichtgedaan is het feit dat de vrijwilligers om met hun werk door te kunnen gaan een intentieverklaring van het hoofdkantoor moesten ondertekenen. Zo niet dan zouden zij moeten stoppen met hun activiteiten voor de ANBO. Deze verklaring wordt als een motie van wantrouwen ervaren en gezien als een dwangbuis, waarbij bestuursleden monddood worden gemaakt.
Een dergelijke handelwijze is niet van deze tijd. Dit heeft al geleid tot het opstappen van bestuursleden van veel afdelingen in de drie noordelijke provincies. Er wordt naar andere vormen gezocht om de belangen van ouderen zo veel mogelijk plaatselijk te blijven behartigen. Het afgetreden bestuur van de afdeling het Bildt stelt u dan ook voor de ontwikkelingen te blijven volgen.”

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns