Nieuws

Dieuwke de Vries-Sinnema begint Uitvaartbegeleiding 't Wad

'Bijdrage an 'n mooi ôfskaid, dat doet d'r echt toe'

Door de redactie van de Bildtse Post

Al ruim tien jaar liep Dieuwke de Vries-Sinnema van Nij Altoenae rond met het idee om voor zichzelf te beginnen als uitvaartverzorger. Steeds bleek het niet het juiste moment, totdat eind vorig jaar alle puzzelstukjes op hun plek vielen. Sinds kort runt ze Uitvaartbegeleiding 't Wad.

Dieuwke de Vries-Sinnema

Door Gerard de Jong -  "Ik bin heel blij dat 't aindlik soa feer is." In haar stem klinkt opluchting en de zin in een nieuw avontuur goed door. Als is het voor Dieuwke de Vries (51) en haar man wel even aanpoten: naast het opzetten van haar eigen bedrijf, wordt er momenteel volop geklust. "Ik bin groatbrocht op 'n boerderij, 't waar altyd ôns droom om te weunen op 'n plak met rúm sicht. Doe hewwe wij 'n stik grônd bij Nij Altoenae fonnen, 'n perfekt plakky. Der binne wij nag drok met an 'e gang."

'Groats' - Dieuwke weet nog heel precies het moment waarop ze wist dat ze uitvaartbegeleider wilde worden. "In 2008 is ôns mim fersturven. Ons útfaartbegelaidster, Charlotte, deed 't bêst. Se liet ôns frij in dat, wat wij sels doen wouwen. 'Goh, dat is dos mooi werk', docht ik doe. 't Doet d'r toe. De sundegs na de útfaart ston ik bútten en docht: ik bin d'r groats op hoe't wij dut ôfskaid as femily deen hewwe. En loof mij, ik brúk 't woord 'groats' niet soa gau. 't Waar 'n ferdrietig momint, maar ik sien d'r groats op werom. Doe docht ik: dut is wat ik wil."

Nadat ze wegens een reorganisatie moest vertrekken bij de Rabobank, deed ze de opleiding voor uitvaartverzorger in Zwolle. "Ik hew in 2009 en 2010 myn diploma's al haald. Ik werkte bij Yarden, bij de leste fersorging fan de fersturvene. Maar 't waar niet 't goeie momint. De kines waren nag heel jong, 't waar thús niet te 'managen'."

Stroomversnelling - Lang kwam het er niet van. "'t Duurde even foordat de puzzelstikkys innander pasten. De kines binne nou groater, en ik bin fleden jaar an 't werk gaan bij Rob's Tuincentrum. Ik kin niet soamaar myn baan even opsêge en maar wachte tot d'r wat komt, je motte 't opbouwe. Gelukkig werk ik bij 'n baas der't ik even weg kin at dat mot, at d'r 'n storfgefal is. Rob fan 't Tuincentrum het der alle begryp foor en gunt mij deuze stap enorm".

"Eand fleden jaar froegen twee broers út de buurt mij at ik de útfaart fan hur hait doen wou. Dat gong heel goed, na tefredenhyd fan elk. Dut is 't momint, docht ik. Doe is 't in 'n stroomfersnelling kommen," vertelt De Vries. "Met 't klussen an 't huus d'rbij is 't 'n drokke tiid, maar at je hart d'r lait, kost 't gyn enerzy, maar krije je d'r enerzy fan."

Ervaring - Dieuwke realiseert zich dat ze een eigen plek in de uitvaartwereld moet vinden. "'t Is best wel 'n sloaten wereldsy. Kom d'r maar 's tussen. Dos bin ik foor mijsels begonnen. Ik wou niet meer bij 'n groat bedriif. Dat hew ik metmaakt en befiel mij niet. Ik wil persoanlike útfaartsorg biede, en niet in 'n keursliif sitte. Dat past niet bij mij. Wel mot d'r 'n klik weze tussen útfaartfersorger en femily. Past 't niet dan motte je dat gewoan sêge, en niet forseerd deurgaan. 't Gefoel mot goed weze."

"Wat in myn foordeel spreke kin is dat ik 't norige metmaakt hew, kwa ôfskaid fan ôns hait en mim. Ik hew 'n rûgsakky, kin mînsen derdeur goed anfoele en metleve. Met wat meer erfaring kinne je krekt wat beter anfoele wat de femily wil of norig het, dink ik.

'Waardig en mooi' - Het is voor de uitvaartbranche ook een vreemde tijd. Door de coronamaatregelen is het vak veranderd, en ziet een uitvaart er heel anders uit dan eerst. Minder bezoek, minder contact ook.
Dieuwke: "'t Is heel ingripend foor de nabestaanden. Soa mâg de femily niet bij leste fersorging weze, wilens at se dat meskien wel graag doen wou. 't Fait dat d'r hest gyn mînsen bij mâge, is ok swaar foor de femily: je fine troast in besoek. Dat kin nou even niet. Ik hoop dat dat gau weer kin. Rouferwerking begint in de week fan de útfaart."

Daar aan kunnen bijdragen is haar grootste drijfveer. "Ik wil de femily helpe om 'n soa waardig en mooi mooglik ôfskaid mooglik te maken, 't goed doen. Derom wou ik ok op aigen benen staan. Elke femily mot de frijhyd hewwe om sels keuzes te maken. Ok at dat betekent dat de útfaartfersorger meskien minder ferdient. Der mâg 't niet om gaan. Bij de groate instânsys hew ik dat wel 's âns metmaakt. Soa kin ik sels niet werke. Je motte nander eerlik in de ogen sien kinne."

Website: www.waduitvaartbegeleiding.nl

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns