Nieuws

Bijdrage gemeente € 350.000 voor vernieuwing sportcomplex Ouwe-Syl.

Door de redactie van de Bildtse Post

Met een bijdrage van € 350.000 van de gemeente kan Ouwe-Syl volgend jaar eindelijk beginnen met de vernieuwing van het sportcomplex en de voetbalvelden. De plannen zijn versoberd, waardoor de  gemeente de plannen nu wel ’naar aard en schaal’ vindt en over de brug komt.

sportcomplex Ouwe Syl

Door Gerard de Jong - ‘Redelijkerwijs kan de gemeente niet niets doen’, zo staat in het voorstel van het college aan de raad. Ouwe-Syl had een zeer ambitieus plan voor hervorming van het sportpark, waar gevoetbald, geschaatst, gekaatst en getennist wordt. Het plan kon ook kracht bijgezet worden nadat men met een zeer succesvolle campagne – met de verloting van een woning als klapstuk – in 2017 liefst € 350.000 ophaalde. Het initiële plan bestreek ruim € 1 miljoen, maar de gemeente kon daar niet in meegaan.

Na enkele gesprekken tussen gemeente en de initiatiefnemers ligt er nu een aangepast plan op tafel. De oefenhoek wordt omgevormd tot een kunstgrasveld voor pupillen, er komt een wandel- en hardlooppad om het sportpark, nieuwe parkeergelegenheid en veldverlichting. En er komt een nieuw clubgebouw, gekoppeld aan het bestaande gymnastieklokaal. Een voorziening voor ‘padel’ (kooitennis) en fitness- en speeltoestellen gaan voorlopig niet door.

Waadhoeke hecht naar eigen zeggen minder aan de aanleg van meer kunstgrasvelden dan het dorp zelf. De initiatiefnemers kopen daarom voor € 1 de grond en zullen voortaan zelf voor het onderhoud moeten zorgen, al krijgen ze daarvoor vanaf 2021 jaarlijks wel zo’n € 10.000 subsidie voor.

De gemeente plaats wel enkele kanttekeningen. Zo zou de regiofunctie van het sportpark “betrekkelijk” zijn – al is dat niet uitvoerig onderzocht – en mag het nieuwe clubgebouw niet gaan concurreren met de lokale horeca.

Wel valt op dat de ledenaantallen van de sportverenigingen van Ouwe-Syl stijgen, in tegenstelling tot in veel andere dorpen. Het college vindt ook dat ‘de sportvisie van het dorp bijdraagt aan een gezondere levensstijl en behoud en versterking van sociale samenhang in het dorp.’

De gemeenteraad besluit op 14 november of de € 350.000 daadwerkelijk beschikbaar gesteld wordt.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl