Nieuws

’Bildts Aigene mot smoel krije’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
De Bildtse raad wil dat stichting Bildts Aigene snel een visie ontwikkelt en vastlegt in een beleidsplan. Ook zou men graag zien dat de stichting alsnog voor een betaalde kracht kiest.

Door Gerard de Jong - Het is voor de tweede keer in twee weken dat de raad haar zorgen uitspreekt over het gebrek aan richting en ’stevigheid’ van Bildts Aigene. Er is een website die doorlinkt naar de sites van de vier deelnemers, maar er ligt nog geen beleidsplan. Ook heeft de stichting er bij de oprichting voor gekozen geen betaalde kracht aan te stellen, terwijl de raad daar wel budget voor had vrijgemaakt. ”Wij hewwe noed over de stevighyd fan ’t Bildts Aigene,” zei Cees Zijl-stra (CDA). ”Men is fan goeie wil, maar siet mooglik meer naar ’t aigen belang dan ’t gemeenskaplike belang.”
Zijlstra hoop dat men een coördinator aanstelt, zoals nu het plan van de stichting zou zijn. ”Dat kin ’n zzp’er of flekswerer weze, om de frijwilligers te helpen. Wij gaan d’r fanút dat de koördinator d’r komt.” De stichting zal daarvoor wel opnieuw een subsidieverzoek moeten indienen.De rest van de raad was het daarmee eens. ”’t Is fan groat belang dat ’t Bildts Aigene smoel krijt,” zei Sjoerd Simon Kuipers (PvdA). Frije Bilkerts ging nog een stap verder. ”Werk met syn fieen toe naar één bestuurlike organisasy. ”Wethouder Boukje Tol onderstreepte de zorgen. ”In harren beliedsplan sil Bildts Aigene oanjaan moatte hoe’t se nei de nije gemeente wolle, wer’t de stevichheid fan stichting sit.”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl