Nieuws

‘De wekelijkse band met onze wortels wordt doorgesneden’

Bildtse Post overladen met reacties na nieuws over einde

Door de redactie van de Bildtse Post

Och soa spitig. Jammer. ‘Ferbining met de ‘roots’’. ’n Klap foor ’t Bildts’... Het regende werkelijk reacties hier op de redactie, op facebook en in de mail, nadat deze krant bekend maakte dat op 30 juni het laatste nummer van de pers rolt. De teneur van de lezersreacties is duidelijk: het is begrijpelijk, maar ontzettend jammer. Er gaat iets bijzonders, iets unieks voor het Bildt(s) verloren.

“laatste groet” oan de Bildtse Post.”

Als medewerkers van de Bildtse Post waren we echt even beduusd vorige week. We hadden natuurlijk reacties verwacht, maar zóveel... Het was overdonderend, én hartverwarmend. Het is meer dan bijzonder om te horen hoeveel de krant voor zoveel mensen betekent, op zoveel verschillende manieren ook. Veel mensen zeiden het enorm jammer te vinden, en hopen op een doorstart.

Een enkeling opperde nog dat 1 april ook aanstaande is. Nu heeft de krant een traditie van 1 april-grappen, maar dit is er toch echt geen.

Nadat het stof een beetje neerdaalde dit weekend hebben we zoveel mogelijk geprobeerd iedereen te bedanken en de vele mails, appjes en kaarten persoonlijk te beantwoorden.

‘Sil ’t freeslik misse’ - Voor één keer was de krant zelf onderwerp van het nieuws. Het duurde niet lang of woensdagochtend stond Omrop Fryslân op de stoep, voor een radio- en tv-reportage. Bij Radio Eenhoorn besteedde presentator Klaas Dankert zaterdag ruim aandacht aan het nieuws. Ook het landelijke VillaMedia - orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten - had een artikel.

Het Friesch Dagblad sprak van een “flinke knauw voor de streektaal”, en haalde wethouder Jan Dijkstra van gemeente Waadhoeke aan: “O sa spitich, ek om’t de krante belangryk is foar it mienskipsgefoel.”

De Leeuwarder Courant sprak van “de last Post voor de Bildtse Post”, en liet onder andere “echte Bildtse Postfan” Anja Andriesen aan het woord. Andriesen woont haar halve leven in Dordrecht, maar voelt - zoals zoveel Bilkerts-om-ferens, BOF’ers - een onbreekbare band met het Bildt. “Ik bin ’n bitsy in shock,” zei ze tegen de Leeuwarder Courant. “Fia de Bildtse Post blyf ik op ’e hoogte. Niet om de leste dorpsroddel. Maar ’t is ferbining met de streek en met de mînsen. Lêst lâs ik dat de hait fan ’n oud-klasgenoat overleden waar. Die hew ik ’n kaartsy stuurd.” Als ze op vakantie gaat belt ze met deze krant om hem op haar vakantieadres te laten bezorgen. “Poe, wat sil ik dat freeslik misse. Echt.”

Dat ‘lijntje’ van elders in den lande naar het Bildt, dat omschrijft ook Doeke Post in een ingezonden stuk (lees het hieronder): “De Bildtse Post verdwijnt en dat is voor ons als Bilkerts-om-ferens even slikken. Het is een wekelijkse band met onze wortels die doorgesneden wordt.” Post beschrijft invoelend hoe een advertentie van ’t winkeltsy, of een rouwadvertentie, hem terug doet denken aan de plaatsen en mensen van vroeger.

Kaartje - Handgeschreven post kwam er ook. Zoals het mooie kaartje - een schilderij van wolken boven het Wad - met daarin geschreven: “Beste mensen, bedankt voor al die jaren (vanaf 1963) dat de Bildtse Post bij ons in Huizen op de mat valt. We vinden het verschrikkelijk jammer. Hoe moet ik als Bildtse-om-ferens het nieuws over het Bildt straks horen? We lezen de Leeuwarder Courant ook hier, maar daar staat niet zoveel Bildts nieuws in. We willen iedereen bedanken voor alle mooie, interessante verhalen en columns die er altijd in stonden. Ja, we zullen jullie krant heel erg gaan missen. Heel veel sterkte en nogmaals bedankt, Eelke en Greta Wassenaar, Huizen.”

Op facebook vooral reacties van lezers op en om het Bildt. “Wij leze him hier in Luwt nag altyd. At de Bildtse Post bij ôns bep in ‘e brivebus fiel in St.-Anne, en wij waren der, saai se faak: ‘mosten jim niet nag even om boadskippen?’ Dut waar foor hur och soa belangryk, der kon even gyn bezite bij,” schreef Hilda van der Meulen.

Arjen Lont schreef dat hij “respect heeft voor het besluit, jullie kunnen met opgeheven hoofd dit afsluiten.”

Als medewerkers van de Bildtse Post kunnen we enkel onze enorme dank uitspreken voor zoveel warmte en betrokkenheid. We gaan er de komende tijd iets moois van maken. Wie weet wat alle aandacht nog brengt. De kop d’rfoor!

Bij de foto: Via twitter kwam een heel bijzondere reactie binnen, van Karel F. Gildemacher uit Sneek: “Myn omke Hotse wie setter bij de Bildtse Post. Op syn grêf lei Drukkerij Van Leer & De Jong yn 1952 in krâns mei dit lint. Dit is myn “laatste groet” oan de Bildtse Post.”

INGEZONDEN - door Prof. dr Doeke Post

Dat is even schrikken…

De Bildtse Post verdwijnt en dat is voor ons als Bilkerts-om-ferens even slikken. Het is een wekelijkse band met onze wortels die doorgesneden wordt. De Bildtse Post lazen we bijna 60 jaar. Zodra die uit de brievenbus werd gehaald lazen we de nieuwtjes. Maar nog meer diende de krant om weer even terug te denken aan onze jeugd die wij - mijn vrouw Tineke Dekker Sebastiana, en ik, Doeke Post - in St-Anne hebben doorgebracht.

Zeker de jaren na mijn pensioen werden telkens als de krant kwam weer herinneringen opgehaald. Het was niet alleen de tekst van de krant die ons terugbracht naar onze jeugd maar ook de advertenties. Als je een advertentie van ’t Winkeltsy leest dan zien we ons weer gaan naar orgelles bij Lim Schat die in dat huis woonde. En de advertentie van Plat herinnert ons aan de bibliotheek in Ons Huis waar we wekelijks ons leesvoer haalden. Maar ook de ‘martelingen’ bij tandarts Rodenburg die aan de Noordwestkant op de eerste verdieping zijn praktijk had komen dan weer boven.

Het waren de gebroeders Plat, Piet en Doeke, mijn neven, die Ons Huis kochten en er een zaak in vestigden. En wat te denken over de artikelen die over de verbouw van het gemeentehuis berichtten. Dan komt weer de herinnering aan onze trouwdag naar boven. Ambtenaar Burgerlijke Stand Nieboer verbond ons daar 58 jaar geleden in de echt. Nu is het een dokterspraktijk. Maar gelukkig is het gebouw niet verdwenen.

Wat we heel erg ook zullen missen zijn de verhalen in het Bildts. Leendert Ferwerda met zijn historische stukjes waren altijd een genot om te lezen. De columns in het Bildts van onder meer Aldert Cuperus, Johan de Jong, Douwe Zwart en nog veel meer waren ook heel plezierig om te lezen en om zo weer de Bildtse taal te ervaren en voelen. Want dat zal het gemis zijn: de Bildtse taal en de Bildtse cultuur die in de krant gestalte hebben gekregen. De vroegere verhalen van Gerryt Dirks zitten nog helemaal in ons geheugen.

En hoe moeten we nu verder aan de weet komen welke dorpsgenoot van onze generatie is overleden? Ook die familieadvertenties waren voor ons altijd aanleiding om herinneringen op te halen.

Kortom, het is een verlies voor ons als Bilkerts-om-ferens. Afscheid nemen valt niet mee en we zullen er zeker aan moeten wennen dat op donderdag niet meer de Bildtse Post in de bus valt. Redactie, bedankt voor het jarenlange plezier dat de krant ons heeft gegeven.

Prof. dr Doeke Post, Wezep

INGEZONDEN - door Nora Leegh

BIJ ANDERE

Het Bildt raakt verstild
De Bildtse Post verdwijnt
Wie heeft dat gewild

Het Bildt raakt verarmd
Verlies van Kultuur
Geeneen die’t omarmt

Het Bildt is zo fier
Op de eigen krant
Het nieuws van hier

Het Bildt vindt een weg
De Bilkerts zijn stoer
Maar dit is wel pech

Het Bildt raakt verstomd
Maar ‘t Bildt vecht door
Benieuwd hoe het komt

Nora Leegh

 

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl