Nieuws

Bildtse uitvinding tegen aardappelbacterie

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Nederland produceert jaarlijks ca. 8 miljoen ton aardappelen. Ongeveer 20% daarvan zijn pootaardappelen. Door de huidige manier van telen ontstaat echter een toenemende zorg naar de zogenaamde Erwinia besmetting. Een besmetting die zorgt voor verschillende ziekten bij de pootaardappelen met een landelijke schade van miljoenen euro’s per jaar.

Reden genoeg voor pootgoedteler Piet Hoekstra uit St.-Jacobiparochie om samen met mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk te zoeken naar een mogelijke oplossing. Resultaat is een innovatieve machine en de ontdekking van een kansrijke grondstof.
Hoekstra: ”Syktefrij poatgoed is fan groat belangfoor de sektor. De Erwinia-baktery is moeilik te bestriden omdat d’r nag gyn effektyf middel foor beskikber is. Besmetting fynt fooral plak  tidens de looffernietiging, de oogst en ’t sorteren. Derom hew ik tegaar met Mijno van Dijk nadocht over ’t skaiden fan de poater en ’t loof, om soa de besmettingsroete te onderbreken.”
Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er een prototype maaimachine is ontwikkeld waarmee het loof van de knol wordt gescheiden en niet langer op het land blijft liggen.
Van Dijk: ”De  methode werkt. De Erwinia-bacterie krijgt minder kans om in de grond te komen en de aardappelen te besmetten. Wel merken we dat we een grote hoeveelheid loof overhouden waar we  ook iets mee willen.”
Kansrijke reststromen - Vanuit die gedachte hebben Hoekstra en Van Dijk op verzoek van Greenlincs en de noordelijke provincies, met Drenthe als initiator, samenwerking gezocht met Syncom, IMEnz, BIONDD en Van Hall Larenstein i.s.m. ABC Kroos. Debets bv verzorgde de begeleiding.
Centraal stond de vraag naar de verschillende inhoudstoffen van het loof. Wanneer het loof kan worden opgewaardeerd tot grondstof voor bijvoorbeeld de chemische en/of farmaceutische industrie is het loof - ten eerste - niet langer een potentiële ziekteverspreider, en ten tweede: levert het mogelijk geld op.
Opschalen - Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en deze zijn veelbelovend, volgens de initiatiefnemers. Zo kan het loof worden gebruikt als grondstof voor plastic, biolaminaat en voor de lijm en coatingindustrie. In aardappelloof zitten verschillende stofjes die interessant zijn voor de farmaceutische industrie. Denk aan verschillende soorten medicijnen, maar ook als  natuurlijke verdelger van plantenziekten, waaronder Erwinia zelf. Verder biedt het loof na bewerking de mogelijkheid om weer terug te worden gebracht op het land, zodat het weer als voeding voor de aardappels geldt. Daarmee is de kringloop van de aardappelteelt rond. Vervolgstap is nu om een grotere pilot te draaien en te bekijken hoe de bevindingen commercieel kunnen worden benut.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl