Nieuws

Boeren fel gekant tegen natuuropties bij dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Door de redactie van de Bildtse Post

Boeren en hun belangenorganisaties zijn fel in verweer gekomen tegen mogelijke ingrepen in het landschap langs de Friese kust. Het startdocument voor de grote dijkversterkingsoperatie tussen Koehool en Lauwersmeer, dat sinds augustus ter inzage lag, kreeg 35 zienswijzen. Het gros daarvan is van agrariërs, die vrezen voor verzilting, experimenten en inperking van hun bedrijfsvoering.

De Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. (foto: Daniël Hartog)

Door Gerard de Jong - Wetterskip Fryslân had in de startnotitie al een voorschot genomen op twaalf mogelijke opties om kustbescherming en natuurontwikkeling te combineren. Ondanks dat het slechts vrijblijvende ideeën waren, sloegen de boeren er flink op aan. Niet zo handig gedaan, concludeert het Wetterskip zelf nu ook. Veel boeren vinden dat verzilting voorkomen moet worden en dat ingrepen tot buiten de zeedijk beperkt moeten worden, niet daar binnen.

Koehool-Zwarte Haan - Een andere indiener van een zienswijze, een landbouwer op het Bildt, geeft aan dat de zeedijk tussen Koehool en Zwarte Haan enkele jaren terug nog verstevigd is en betwijfeld het nut om dit nog eens te doen. In een reactie schrijft het Wetterskip dat het wel echt nodig is daar opnieuw werk uit te voeren: “Bij de dijk tussen Koehool en Zwarte Haal spelen meerdere mechanismen die de dijk uiteindelijk kunnen laten bezwijken (o.a. bekleding). Hoewel er nog nader onderzoek plaatsvindt, bijvoorbeeld naar piping, zal dit stuk zeker versterkt moeten worden. Het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma financiert de dijkversterking. Voor definitieve besluitvorming toetst dit programma of de plannen slim en doelmatig zijn.”

‘Verschillende belangen’ - Wel lijkt het Wetterskip wakker geschrokken door de reacties, en wil men er alles aan doen om samen met de agrarische sector, bewoners en natuurorganisaties tot een dijkversterkingsplan te komen. “We kijken wat de beste manier is om de belangen van deze groep mee te nemen in de dijkverversterking. Maar ook hoe de verschillende belangen die er zijn, samen gebracht kunnen worden.”

Begin 2021 worden de varianten per dijksectie gepresenteerd en is het voor inwoners mogelijk om hun reactie te geven. Vervolgens worden de varianten beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Ook worden de effecten op het milieu, de omgeving en de landbouw in beeld gebracht. De resultaten van deze beoordeling worden besproken met een afvaardiging van alle betrokken in het tweede kwartaal van 2021. Iedereen kan meedenken via het platform www.waddenzeekust.nl.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl