Nieuws

CDA steekt stokje voor extra biodiversiteit

Door de redactie van de Bildtse Post

Gemeente Waadhoeke heeft donderdagavond een versoberd Biodiversiteit Actieplan aangenomen. De ambities van het college én van inwoners van de gemeente waren hoog, maar coalitiepartner CDA ging voor het plan liggen: samen met oppositiepartijen Gemeentebelangen en VVD vinden ze de uitgave op dit moment te hoog.

Jochem Jan Zijlstra

Door Gerard de Jong -  Tijdens de verkiezingscampagne van 2018 deelde het CDA nog zakjes bloemzaad uit, maar de partij hield het kruit nu droog. Volgens fractievoorzitter Jochem Jan Zijlstra is het door de coronacrisis niet verantwoord om nu 7 ton uit te trekken voor extra maatregelen om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten.

Het voorstel van het college vloeide voort uit een door de raad aangenomen motie uit 2018, om meer aandacht aan biodiversiteit te geven. Er verscheen een lijvig rapport dat de rijkdom aan flora en fauna in Waadhoeke in kaart bracht. Het actieplan kwam tot stand met inspraak van organisaties, burgers en vrijwilligers, die er wel een schepje bovenop wilden. Het college wilde daarom € 700.000 extra (uitgesmeerd over de jaren 2021 t/m 2025) uittrekken, voor o.a. meer bloemrijke grond, stinzenplanten en bloembollen.

‘Met handen gebonden’ - De andere coalitiepartners, FNP en SAM Waadhoeke, stonden vierkant achter het plan. Wim Hokken van SAM: “Het CDA gooit het bijltje er maar bij neer. Ze zeggen een warm hart te hebben voor biodiversiteit, maar dat hart klopt niet warm voor dit mooie voorstel,” zei Hokken, die het CDA en ook Gemeentebelangen verweet wethouder Dijkstra de handen op de rug te binden, maar “straks weer roepen: ‘Wanneer doet de wethouder nu iets aan biodiversiteit?’”

Bert Vollema (FNP) vond het een slecht signaal naar de burger: ze meenemen in het proces om tot dit plan te komen, “en no skowe jo se oan de kant.” Maar het CDA was niet te vermurwen. Jochem Jan Zijlstra voelde de bui al hangen en zei zelf al “dat andere partijen ons de maat zullen nemen qua rentmeesterschap”, maar dat er al genoeg initiatieven zijn en dat inwoners zelf ook kunnen bijdragen.

‘CDA doet plan tekort’ - Dit Bloem van ChristenUnie – het was haar motie uit 2018 die tot dit plan had geleid – was geraakt door Zijlstra’s woorden. “Het CDA is kleinerend en doet dit plan ernstig tekort. En dan haalt men corona er ook nog bij. Als het akelige virus ons iets geleerd heeft, is het hoe desastreus onze aanpak op aarde is.”

Wethouder Jan Dijkstra zei dat het CDA wel erg makkelijk verwees naar de inwoners van de gemeente om meer aan biodiversiteit te doen, maar er zelf geen verantwoordelijkheid voor te willen nemen. “Dit is no krekt wat de minsken ús frege hawwe, sy woene mear ambysje! Dat no sa ôfsjitte soe hiel spitich wêze.”

Dat gebeurde toch, omdat ook Gemeentebelangen en VVD het teveel geld vonden. De wethouder zegde op voorspraak van GB en CU wel toe om meer diversiteit aan te brengen in bestaande dorpsbosjes en houtopstanden. Het actieplan dat uiteindelijk wel werd aangenomen kost de gemeente € 12.000 per jaar.

Zie ook artikel: 'SAM Waadhoeke woedend op CDA: ‘We zijn genaaid’ 

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl