Nieuws

College schuift bezwaren herindeling opzij

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Het Bildtse college van b. en w. legt de bezwaren die zijn ingediend tegen het herindelingsontwerp naast zich neer. Ze verklaren de 341 bezwaren ongegrond. Volgens het college is het draagvlak onder de bevolking wel degelijk goed getoetst.

Door Gerard de Jong - Eerder dit jaar lag het herindelingsontwerp ter inzage. In het document staat hoe het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel vanaf 1 januari 2018 samen verder zullen gaan. Ook staan er enkele aandachtspunten in; zo wordt het ’hoeden en noeden’ van het Bildts speciaal benoemd. In de andere gemeenten werd slechts een handjevol bezwaren of zienswijzen ingediend, maar op het Bildt waren dat liefst 341. Dat kwam vooral door een actie van Frije Bilkerts, die mensen opriep een bezwaarformulier in te dienen.

Raadpleging - Het grootste bezwaar van de indieners is dat de Bildtse bevolking niet geraadpleegd is over de herindeling. Ze wijzen erop dat er geen referendum is gehouden. ”De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de raadpleging te laten bestaan uit het huisaan- huis verspreiden van een voorlichtende en inlichtende folder,” zo schrijft het college in de conceptreactie op de bezwaren. Dit werd in 2013 gevolgd door gespreksavonden in de Bildtse dorpen. ”Een passende vorm,” schrijft het college. Dat bood de Bilkerts voldoende mogelijkheden hun mening kenbaar te maken, vindt het college. ”De gemeenteraad is nog steeds van mening dat de wijze waarop de raadpleging plaats heeft gevonden past binnen de uitgangspunten van het Beleidskader gemeentelijke herindelingen” van het ministerie.

’Niet opportuun’ - Het college gaat ook in op het onderzoek dat deze krant in 2013 liet uitvoeren. Uit een enquête die de Bildtse Post in samenwerking met NHL Leeuwarden hield, bleek 72%  van de Bilkerts tegen herindeling te zijn. Volgens het college is dat niet meegenomen omdat de raad een enquête ”niet opportuun” vond. ”Een keuzemogelijkheid door middelvan een  onderzoek (...) kon niet geboden worden.”
Opmerkelijk is dat het college in de reactie op de bezwaren toch ingaat op het onderzoek van deze krant. ”Overigens heeft het beeld van de dorpenronde geen bevestiging gegeven van het resultaat van het onderzoek,” zo vindt het college, om af te sluiten met: ”Ook de uitkomst van de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2014 heeft het beeld niet bevestigd.”
Dat is opmerkelijk, want Frije Bilkerts - tegen de herindeling - was die verkiezingen de grote winnaar. In de aanloop daar naartoe werd die partij gewaarschuwd de verkiezingen niet als ”referendum over de herindeling” te mogen neerzetten.
Het Bildtse college ziet die uitslag nu kennelijk wel als referendum over de herindeling, en constateert dat Frije Bilkerts niet genoeg won om de uitkomsten van het onderzoek te staven. De herindelingscommissie heeft het document gisteravond behandeld. De raden van de drie gemeenten nemen in april een besluit over het herindelingsontwerp.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl