Nieuws

Bewoners bang voor overlast

College staat achter toerismeplannen Zwarte Haan

Door de redactie van de Bildtse Post

Het college van gemeente Waadhoeke wil meewerken aan de diverse toerismeplannen op Zwarte Haan. Het gaat om de vestiging van o.a. de sterrenhut, nachtbelevingstuin en trekkershutten. De gemeente wil € 12.500 uittrekken voor een verkeersadviesbureau, dat de mogelijke overlast moet onderzoeken en er oplossingen voor zal aandragen. Bewoners zijn kritisch en vrezen last te krijgen van de toename in toeristen.

De gemeenteraad buigt zich donderdag over het voorstel van het college. Burgemeester en wethouders zien het zitten in de plannen - die al jaren in de maak zijn - als impuls van toerisme en recreatie. Zwarte Haan wil zich specifiek op de kaart zetten als plek waar het ’s nachts nog echt donker is. Dat kan onder meer met de ‘star barn’, een nachtbelevingstuin, trekkershutten en een nieuwe expositieruimte. Een nieuwe stichting, ‘Swarte Haan en Sterre-observasyplak/nachttún’, zal het beheer op zich nemen.

Volgens het college kunnen de plannen doorgezet worden, zonder dat omwonenden daar veel last van zullen hebben. Om mogelijke verkeersoverlast voor te kunnen zijn, vraagt het college €12.500 aan de raad. Een bureau moet de effecten gaan onderzoeken, en mogelijke oplossingen bedenken om overlast tegen te gaan.

Directe omwonenden zijn - niet voor het eerst - kritisch op de plannen. Ze hebben bezwaar aangetekend omdat ze overlast vrezen door het ‘nachttoerisme’. De stroom gemotoriseerd verkeer naar Zwarte Haan is in coronatijd al toegenomen, ondervinden ze. Er is te weinig parkeerruimte en er wordt geluidsoverlast gevreesd van de nieuwe toeristen die men op de korrel heeft voor deze projecten.

Volgens Waadhoeke richten de plannen zich op een specifieke doelgroep: rustzoekers en natuurliefhebbers die voor weinig overlast zouden zorgen. Uit akoestisch onderzoek zou blijken dat, als de plannen doorgaan, het geluid niet teveel toeneemt en binnen de grenzen van het betamelijke blijft.

Het college wil dus graag meewerken aan vergunningverlening voor de plannen. De gemeenteraad bespreekt de plannen donderdagavond.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl