Nieuws

Corona: Beuckelaer zwaar getroffen

Door de redactie van de Bildtse Post

In verzorgingscentrum Beuckelaer in St.-Annaparochie, waar twee bewoners besmet waren met het coronavirus, is één bewoner overleden. Bij vijf andere bewoners is er het vermoeden van besmetting. Ook vijf zorgverleners zijn besmet. Twee daarvan zijn weer aan de beterende hand.

Een boodschap van personeel en bewoners aan de buitenwereld, als dank voor alle steun. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong -  De besmettingen kwamen woensdag aan het licht. Het verzorgingscentrum heeft daarop direct verregaande maatregelen getroffen. Afdeling ‘Fioel Groen’, waar de patiënten wonen, is geïsoleerd.

Volgens directeur Atsy Tadema grijpt het nieuws in en is de druk - ook van buiten - groot. “’t Het groate impakt op ’t personeel en de beweuners. Wij prebere ’t hoofd koel te houwen. Maar je konnen d’r op wachte. D’r binne in de regio al meer die’t ’t hewwe, maar dat hore je niet. Fanút ’t oogpunt fan transparânsy make wij ’t bekind.”

De afdeling is hermetisch afgesloten van de rest van het centrum. “Wij doen d’r alles an om krúsbesmetting te foorkomen. De Beuckelaer waar al drie weken ôfsloaten fan de búttenwereld, maar soa sien je: dut firus fynt overal syn pâd.”

Voorlopig krijgt het zorgcentrum elke dag genoeg beschermingsmateriaal. “Je binne as ’t ware op rantsoen. Elke dâg motte je deurgeve wat je norig hewwe, en dan krije je ’n dâg later ’n pakket met beskermende kleren en môndkappys. Dat is ant nou toe genog weest.”

Voor het personeel zijn het zware tijden. “’t Levert spanning op, ok bij ’t thúsfront. Foor de frôly an ’t bêd is ’t heftig. ‘t Werken in beskermende kleren is fermoeiend en swaar, je swete je doad in dat spul. At werkgevers fan hur partners dan ok nag druk útoefene en sêge dat hur partners niet meer werke mâge, helpt dat niet met. ’t Personeel sels hoorst niet, dat binne allegaar toppers.”

Tadema roemt ook het grote aanbod van hulp uit de omgeving. “Soa’n soad mînsen hewwe hur al anmelden om ôns te helpen. Dêr make wij dankber gebrúk fan. Thuiszorg Het Friese Land, en ok dokter Paul Bögels die’t seuven dagen in de week klaarstaat: ’t is fantastys hoe’t se ôns helpe. Wij houwe de moed d’r in en de kop d’rfoor.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl