Nieuws

’Corona legt cultuursector Waadhoeke lam’

Door de redactie van de Bildtse Post

”Het is jammer dat deze mooie cultuurnota door het coronavirus niet in de pas loopt met de tijd.”  Raadslid Dit Bloem (ChristenUnie) vatte vorige week donderdag bondig het gevoel van de hele raad  samen. Er is hard gewerkt door de gemeente om samen met de culturele sector in de gemeente tot een cultuurnota te komen. Die ligt er nu, tot ieders tevredenheid. Maar ondertussen is het cultuurveld  lamgeslagen door de coronacrisis.

Kirsten Zwijnenburg van de Aerden Plaats op Ouwe-Syl leidt Jan Dijkstra rond.

Door Gerard de Jong - Haye Stellingwerf (SAM Waadhoeke) toonde zich verguld met de cultuurnota. Hij sprak de hoop uit dat het culturele leven weer naar de hoogten van 2018 kan stijgen. ”Wy moatte absoluut  at mei de neilittenskip, de ’legacy’, fan Kultuerele Haadstêd 2018. Waadhoeke stie der doe geweldich op. Dat wolle wy graach wer werom sjen. Dizze nota is in goeie earste stap.”
’Firusfrije bloedstroom’ - Maar ook Stellingwerf ziet dat de nood nu aan de man is. Hij brak specifiek een lans voor de lokale toneelverenigingen, en sprak de hoop uit dat zij de crisis doorkomen. Daarnaast ziet hij meer kansen voor promotie van cultuur en toerisme in Waadhoeke.
”Nim as foarbyld  de webside visitleeuwarden.com. Soks soe foar Waadhoeke ek in moai fisitekaartsje wêze.” Joke Bonnema-Osinga (VVD) begon haar bijdrage met een citaat van Mahatma Gandhi: ”De cultuur van een land woont in het hart en de ziel van de mensen.” Het raadslid zei dat het straks vooral zal gaan over het anders inrichten en organiseren in de culturele sector.
Van anderhalvemeter afstand in het theater tot de strijd om te overleven voor sommige verenigingen. Ze vroeg wethouder Dijkstra of hij al een scherp beeld heeft van de impact van de crisis op het cultuurleven  n Waadhoeke.
”Deuze nota onderstreekt alleen maar meer ’t groate belang fan ôns kultueranbod,” zei Leendert Ferwerda (FNP). ”Fooral ’t útfoeringsprogramma d’r fan, dat foor septimber op de rôl staat, is derfoor belangryk. Al sien wy nou fooral út naar ’n firusfrije bloedstroom die’t ’t hart fan de kultuer kloppe laat.”
’Mear as ea’ - Cultuurwethouder Jan Dijkstra zei dat in een maand tijd alles is veranderd. ”Kultuer is no miskien wol mear nedich as ea.”
Dijkstra probeert zo goed mogelijk de vinger aan de pols te  houden van de cultuursector in de gemeente. ”Wy hâlde belrondes, prate mei belutsenen. Ik haw ek  oerlis had mei de Koornbeurs, ús grutste spiler, sij wurde keihurd rekke. It is no te betiid om te sizzen hoe’t it der echt foarstiet, hoe’t it der út komt te sjen yn ús kulturele wrâld. Mar wy hâlde it sa goed mooglik yn ’e gaten.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl