Nieuws

Eindelijk worden bewoners Beuckelaer gevaccineerd tegen corona

‘Dat ’t leven maar gau weer normaal worre mâg’

Door de redactie van de Bildtse Post

Het moment waar veel bewoners van Zorgcentrum het Bildt naar smachtten was vorige week donderdag eindelijk daar. Huisarts Paul Bögels kon in Beuckelaer in St.-Anna de eerste vaccinatieprikken geven. Zij die de vaccinatie wilden kregen de eerste van hun twee Moderna-prikken toegediend. ‘’n Mîns het behoefte an kontakt.”

Holst Meijer krijgt zijn eerste Moderna-prik toegediend door Paul Bögels.

Door Gerard de Jong - “It is moai dat de minsken hjir eindlik oan de beurt binne,” vertelt Marja van der Meer van het zorgcentrum. “It faksinearen giet fia de Dokterswacht Fryslân, en wy bleaune wat achter yn it geheel. Tehuzen dy’t in arts yn hûs hawwe, koene al earder faksinearje. De minsken hjir fregen harren al ôf wannear’t se de prik krije soene.”

Bewoners van de naastgelegen aanleunflat Súdderhoog konden zich zelf laten vaccineren in Leeuwarden. In het Van Harenshuus en de Parrebeam werd ook al gevaccineerd, onder de vlag van Noorderbreedte. “Juster hearden wy dat se hjoed komme soenen. Doe hawwe wy gau de puntsjes op de i set. Ik haw it gefoel dat it echt in feroaring teweeg bringt, dat it ferlichting en hoop jout. Dokter Paul Bögels hat der ek in soad wurk fan makke om de minsken hjir sa gau mooglik yninten te krijen. Forige wike hat er eltsenien noch in taske mei blombollen en lekkernijen jûn om it wachtsjen wat draagliker te meitsjen.”

Eén man voor wie de prik niet snel genoeg kon komen, is Holst Meijer. Hij was opgetogen en zat er in korte mouwen klaar voor. “Die prik sit ik niet ’n tel over in. Ik hew de pakesêgers hest ’n jaar niet sien,” vertelt Meijer. “Froukje, myn frou, mocht tot forige week maar een keer in de week twee uurtsys del komme. Sij weunt sont eand fleden jaar in Berlingastate, in Belkum. Maar der hew ik nag altyd niet weest.”

Meijer maakt het beste van de lockdown, maar wil graag het normale leven weer terug. “Ete in ’t restaurant, bingo, singe, de film- en mezykavens. Se doen genog foor ôns hier, maar at ’t niet kin hout ’t op. Nou motte je d’r alleen ’n fesy fan make. En ‘petje af’ foor ’t perseneel hier; se doen d’r alles an om ôns hier deurhine te sleuren. Wij krije wel ‘s ’n kroket, guster hewwe wij nag ’n sausijzebroadsy had. ’t Burreluurtsy is d’r nag wel, maar nou alleen, op ‘e kamer. Je motte d’r sels ’n fesy fan make.”

Meijer mist het contact met familie en andere bewoners het meest. “Je wille weer bijnander komme. Even ’n praatsy make, dat mis ik echt. Ik kin mij goed delgeve hoor. Ik mâg graag boeken leze, en sien ’n soad sport op tillefizy. Ik kom de tiid wel deur, maar soa nou en dan flygt ’t je wel ’s an. ’n Mîns het behoefte an kontakt. ’t Is ’n goeie saak hoor, die maatregels, je motte ’t gefaar ok niet opsoeke. Maar ’t is wel ’s lastig.”

Voor Meijer geeft de vaccinatie weer hoop voor de toekomst. “Ik sien d’r och soa naar út om de mînsen weer te sien, weer ’n praatsy te maken. Maandeg hew ik ok weer na de kapper weest hier, dat mâg weer. Eerder had ik sels al ’n tondeuze kocht, foor ’t ruge werk! Maar dut is beter, ik hew weer ’n fris koppy. Fooral de frôly hadden ferlet fan de kapper. Goenent kon ik hest niet meer werom; ’t leken wel nije beweuners, soafeul is d’r ôfhaald!”

Als Paul Bögels binnenkomt en Meijer’s temperatuur in orde blijkt (“36.2? Ik bin an de kouwe kant!”) is het klaar voor hij er erg in heeft. “De faksinasy is niet alleen foor jesels,” zegt Meijer, “je motte d’r niet an dinke om ’n ânder te besmetten. ’t Is krekt al binne wij met ’t firus in oorlog, maar wij sien de fijand niet. Dat ’t maar gau weer wat gewoan worre mâg, nou. De kop d’rfoor!”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl