Nieuws

Ambitieuze toerismenota Waadhoeke, weinig draagvlak op het Bildt

’De Oudebildtdijk piept en kraakt nu al’

Door de redactie van de Bildtse Post

Er is nauwelijks draagvlak voor toeristische initiatieven op Zwarte Haan en bij de Bildtdijken. Dat heeft de gemeente ook geconstateerd, na de vele protesten tegen de sterrenobservatiehut op Zwarte Haan en de mogelijke plaatsing van kunstwerk De Streken op het Wad.

Door Gerard de Jong -  In het gemeentehuis te Franeker werd vorige week de nieuwe toerismenota ‘Beleef Waadhoeke’ van de gemeente besproken. Voor de stad Franeker en het platteland zijn diverse plannen en speerpunten uitgedacht, in samenwerking de sector en bewoners.

‘Bildts Sloepenrondje’ - Het ambitieuze plan staat vol handreikingen om de recreatie en het toerisme in de gemeente uit te bouwen en verder te ontwikkelen, van marketing en zichtbaarheid tot bijvoorbeeld een ‘Bildts Sloepenrondje’, en een onderzoek naar een kleinschalige startlocatie voor dagzeilboten op het Wad bij Zwarte Haan.

De gemeente zet in op 30% meer bestedingen door toeristen in de gemeente in 2024. In 2018 werd door de toerist € 17.4 miljoen uitgegeven in Waadhoeke.

‘Heel gevoelig’ - VVD’er Hendrik Terpstra constateerde dat er maar weinig draagvlak is voor de initiatieven op het Bildt. “Wat is it kolleezje fan plan om it draachflak te fergrutsjen?” Hanna van der Werff (SAM Waadhoeke) uitte haar zorgen over de plannen: “De doelstelling van 30% meer toerisme is mooi, maar de Oudebildtdijk piept en kraakt nu al onder de verkeersbewegingen. Waar laat je de auto’s? Wat betekent meer toerisme voor de bewoners?”

Wethouder Caroline de Pee erkende dat het bij de omwonenden “heel gevoelig” ligt. “De omwonenden zitten niet op toeristen te wachten, zelfs niet op één of twee. Het is heel lastig om daar een gesprek over te voeren. De houding is: we willen niks. Draagvlak vinden voor meer toerisme wordt nog een hele toer, laat ik het maar eerlijk zeggen.”

‘Kwaliteitstoerisme’ - De Pee erkende dat meer toeristen én het behouden van de rust en ruimte twee uitgangspunten zijn die elkaar kunnen bijten. “We willen in Waadhoeke graag de ‘kwaliteitstoerist’ trekken, die wat uitgeeft maar de gemeente ook respecteert. Maar het is absoluut niet onze bedoeling om zonder meer heel veel nieuwe toeristen naar Waadhoeke te halen.”

De toerismenota wordt op donderdag 23 januari door de gemeenteraad behandeld.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl