Nieuws

Digitale informatieavond dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Door de redactie van de Bildtse Post

Wetterskip Fryslân start de verkenning om de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer te versterken. Het waterschap wil de dijkversterking waar mogelijk combineren met het verbeteren van het landschap en de natuur.

foto: Daniël Hartog

Woensdagavond 26 augustus vertelt Wetterskip Fryslân tijdens een digitale informatieavond meer over de dijkversterking aan de inwoners. Ook de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat sluiten hier bij aan. De avond start om 20.00 uur. Meedoen kan via de link op www.waddenzeekust.nl.

Programma:

Het programma voor de digitale informatieavond ziet er als volgt uit:

20.00 uur Digitaal welkom door Bé de Winter, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

20.05 uur Presentatie project Koehool – Lauwersmeer door Jan Hateboer, projectmanager Wetterskip Fryslân

20.25 uur Tijd voor het stellen van digitale vragen. Voor het beantwoorden van de vragen zitten

aan tafel Bé de Winter, Jan Hateboer, Jacco Doze (Rijkswaterstaat), Martijn Rienstra (provincie Fryslân).

21.00 uur Einde

Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl