Nieuws

Heidstra Media begint nieuwe krant op ’t Bildt

‘Een krant van en voor de Bildtse gemeenschap’

Door de redactie van de Bildtse Post

Heidstra Media begint in september met een nieuwe krant, maar eentje met een vertrouwde naam. Uitgever Pieter Jan Heidstra uit De Westereen gaat voortaan maandelijks ‘de Bildtse Post’ uitgeven. “Je soene der miskien net drekst oan tinke, in Wâldpyk op it Bilt,” lacht Pieter Jan, “mar der binne mear oerienkomsten as datst tinkst. Wy binne beide in ‘eigengereid’ folkje, mei in sterke eigen miening.”

Uitgever Pieter Jan Heidstra

Al jaren is De Bildtse Post een vaste waarde op het Bildt. In maart dit jaar besloot familie De Jong om te stoppen met Drukkerij Van Leer & De Jong. Daarmee kwam er een einde aan de Bildtse Post, die sinds 1935 bestaat. “Doe’t ik hearde dat de Bildtse Post ophâlde soe, tocht ik: dat sil foar it Bilt in grut ferlies wêze”, vertelt Pieter Jan Heidstra. Als eigenaar van Heidstra Media geeft hij o.a. streekkrant De Westereender uit. “Sa is it idee ûntstien om de krante in nije takomst te jaan.”

Van, voor en door mensen uit de regio - De nieuwe krant is geen directe voortzetting van de huidige Bildtse Post, maar wordt een nieuwe, maandelijkse krant met Bildtse schrijvers en medewerkers. “Ik bin fan plan om in krante te meitsjen mei, fan en foar de mienskip, mei omtinken foar de Biltske taal en skiednis, en benammen foar de ferhalen fan de Bilkerts”, legt Pieter Jan uit.

‘De leukste krant van het Bildt’ - Heidstra - zelf geboren en getogen in De Westereen - nam in 2017 huis-aan-huisblad de Westereender over. De noodlijdende krant van zijn geboortegrond dreigde te verdwijnen. Heidstra investeerde erin en maakte er samen met een geweldig redactie en opmaakteam een succesvolle maandelijkse krant van. Tegenwoordig noemen de lezers het ook wel ‘De leukste krant van Noordoost Friesland’. “Dat is wat ik mei de nije Bildtse Post ek foar eagen ha.”

Verbinding tussen de Bilkerts - Als het aan Pieter Jan ligt krijgen de Bilkerts, ook na het stoppen van de Bildtse Post van de familie De Jong, weer een volwaardige, kwalitatief hoogstaande krant in de bus. Gemaakt door professionals afkomstig uit de regio en met een persoonlijke passie voor de streek. “De nije Bildtse Post 2.0, om it sa mar te neamen, wurdt in fergese, moanlikse krante, dy’t by alle minsken op It Bilt yn de bus falt. De Bildtse Post is op it Bilt en dêr bûten in ynstitút, mei in hiel wichtiche funksje: it is de bining tusken de Bilkerts, foaral ek troch it omtinken foar de Biltske taal. Ik bin it Biltsk sels (noch) net machtich, mar ik stean foar dy eigenheid: dat wat Bilkerts unyk makket.”

De laatste en de eerste - Volgende week, op 30 juni ,verschijnt het laatste nummer van de huidige Bildtse Post. Het eerste nummer van de nieuwe krant van Heidstra Media verschijnt op 15 september.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl