Nieuws

Wethouder Caroline de Pee over nieuw economisch pact

‘Een prachtige kans om deze regio te versterken’

Door de redactie van de Bildtse Post

Waadhoeke en Harlingen hebben een economisch pact gesloten: met het actieprogramma ‘Kansen verzilveren’ willen beide gemeenten een forse slag slaan en in Noordwest-Fryslân groei voor de langere termijn bereiken. Beide gemeenten denken dat de economie hier in 2030 met € 276 miljoen kan groeien, zo’n 22%. Het pact is nadrukkelijk bedoeld voor de langere termijn, en kijkt dus (hopelijk) verder dan de coronacrisis. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek. Wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke licht het plan toe.

Wethouder Caroline de Pee.

Door Gerard de Jong - Het was een opvallend bericht, vorige week. Nog middenin de coronacrisis - waarvan nog lang niet duidelijk is welke economische schade deze zal toebrengen, wanneer het weer ‘normaal’ wordt en wat de rekening uiteindelijk wordt voor de samenleving - hebben Waadhoeke en Harlingen het vizier in de verte gericht.

Een groei van de economie van liefst 22%, 276 miljoen, in 2030. Dat is waar beide gemeenten met hun vergezicht op inzetten. Om deze groei te realiseren wordt gewerkt met vier programma’s: innovatie en ondernemerschap, arbeidsmarkt en onderwijs, woon- en vestigingsklimaat, en slim(mer) samenwerken. Aan de hand van dertien business cases moeten deze programmalijnen worden uitgewerkt.

Ambitieus? Zeker. Haalbaar? Dat ook, denken de wethouders van beide gemeenten. “Het prille begin van dit pact ligt eigenlijk al bij de start van onze nieuwe gemeente in 2018,” vertelt wethouder van financiën Caroline de Pee. “Waadhoeke en Harlingen zoeken op diverse gebieden toenadering, zoals in het sociaal domein. Harlingen wilde dit heel graag, en ook Waadhoeke zou meer met economische zaken en kansen willen doen. Daarin kunnen we elkaar goed aanvullen. Zo heeft Harlingen bijvoorbeeld een grote maritieme sector, en Waadhoeke heeft weer een grote agro- en productiesector.”

Beide gemeenten lieten een sterkte/zwakte-analyse uitvoeren. Daarbij werden ondernemers en het onderwijs nadrukkelijk bij betrokken. De Pee: “Het begint met het maken van plannen. Wat willen we? Waar zijn we in deze regio nou goed in, waar liggen kansen? Om dat goed in kaart te brengen zal een werkgroep (‘programmateam SEA’, bestaande uit Baukje Postma, Jeroen de Boer en Oene Krist, red.) het pact in de steigers zetten. Er volgen eerst overlegrondes en interviews met experts uit het veld. Uiteindelijk schrijven zij een uitvoeringsplan.”

Als voorbeeld nemen we de business case ‘Agrifood-hub’. De Pee: “Dan begint het bij het goed in beeld krijgen van alle bedrijven in deze sector. Dan gaat het om grote bedrijven als Smeding maar ook de agrariërs. Die partijen willen we aan tafel krijgen om kennis te delen en kansen te zien. Hoe kunnen we mee in de vaart der volkeren? Dat doen we ook bij de andere business cases.”

Volgens De Pee hebben Waadhoeke en Harlingen “echt heel veel potentie”, maar zijn er ook uitdagingen: “Er komt een grote ‘vervangingsvraag’ aan: oudere werknemers die met pensioen gaan zullen vervangen moeten worden. We hebben te maken met vergrijzing. Hoe maken we Noordwest-Fryslân gezonder, duurzamer en economisch sterker? Dat is de onderliggende vraag: hoe vergroten we hier de leefbaarheid? Dat begint met een goede samenwerking denk ik. Tussen ons en Harlingen, maar zeker ook tussen alle verschillende spelers binnen een bepaalde sector, en door gebruik te maken van hun kennis.”

Het pact vergt een uiteindelijke investering van zo’n € 23 miljoen. De Pee: “Dat is een hele grote investering natuurlijk. Als gemeenten doen we ook een flinke duit in het zakje. Dat gaat natuurlijk niet in een keer, we doen het in stapjes. We willen daarbij ook fondsen aanschrijven en we gaan proberen geld uit Brussel los te krijgen. Er slaat te weinig Europees geld neer in deze regio, daar moeten we iets aan doen.”

“Ik krijg persoonlijk energie van dit plan,” zegt De Pee. “Dit is een prachtige kans om de regio blijvend economisch te versterken. Ik ben er van overtuigd dat we het geld rond gaan krijgen. Een oud-afdelingshoofd van me zei altijd: “Voor een goed plan kun je altijd geld vinden.” Natuurlijk is het niet zó gemakkelijk, maar in de kern klopt het denk ik. Het begint bij een goed plan.”

De raad neemt het Sociaal Economisch Actieprogramma donderdag 8 april in behandeling.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl