Nieuws

Enquête over aardgasvrije gemeente

Door de redactie van de Bildtse Post

Nederland gaat van het aardgas af, dat geldt ook voor Waadhoeke. In 2050 wil men geen aardgas meer gebruiken. Waadhoeke werkt samen met Harlingen aan een transitievisie ‘Warmte’. In deze visie staat hoe en in welke volgorde de verschillende dorpen en wijken in de gemeente in de komende 30 jaar overgaan op duurzame alternatieven voor aardgas. De visie moet aan het eind van dit jaar klaar zijn. Inwoners wordt gevraagd een enquête over het onderwerp in te vullen.

“Wat zijn voor u belangrijke thema’s om rekening mee te houden, of neemt u misschien al een aantal stappen om uw aardgasverbruik te verminderen? We houden graag rekening met uw mening bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.
U kunt uw mening delen via de enquête; die kunt u vinden op waadhoeke.nl. zo laat de gemeente weten.

“De overgang naar aardgasvrij wonen raakt veel inwoners. Daarom nemen de gemeenten de tijd om samen met inwoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en netbeheerders voor het einde van dit jaar een toekomstgerichte visie te ontwikkelen.
Na deze transitievisie warmte maken de gemeenten de eerste stappen concreet in een uitvoeringsplan. Hierin wordt de aanpak naar aardgasvrij precies beschreven. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen de gemeenten samen met de betrokken bewoners en de partijen die belangrijk zijn voor de uitvoering. Het is de ambitie dat in 2030 de eerste wijken of buurten in de gemeente van het aardgas af zijn.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl