Nieuws

Erfgoeddeal: Herbestemde kerk en watertoren

Door de redactie van de Bildtse Post

De watertoren in St.-Jacobiparochie en de gereformeerde kerk in Sexbierum willen hun leegstaande karakteristieke pand omtoveren tot een aantrekkelijke slaapplek voor toeristen. De provincie geeft subsidie voor een aantal projecten. Waadhoeke heeft twee in de race, Noardeast Fryslân zes. De provincie heeft voor vier tot zes panden een subsidie beschikbaar van maximaal 200.000 euro. Dat is inclusief 25.000 euro van de gemeente Waadhoeke. Een jury kiest eind dit jaar de winnaars.

Erna en Willem Kolkman bij de aankoop van hun leven. (foto: Piet Douma)

De provincie vraagt de genomineerden nu hun plannen verder uit te werken. Zij krijgen daarbij professionele ondersteuning, van Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie, Ynbusiness en een architect. Inwoners, overheid en adviseurs werken met de methodiek van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) om het dorp leefbaar te houden en te ontwikkelen. Deze aanpak van onderop is een manier om krimp, vertrek van inwoners uit te dorpen, tegen te gaan. Karakteristieke en waardevolle panden krijgen op deze manier een interessante nieuwe bestemming. Goed voor de toeristisch-economische ontwikkeling van de regio.

Watertoren St.-Jacobiparochie - De watertoren in St.-Jacobiparochie heeft haar functie verloren en is gekocht door de familie Kolkman te koop. Dorpsbelang heeft het idee om de watertoren met een bed and breakfast, unieke hotelkamer(s) of als opslagcentrum voor duurzame energie uit te gaan voeren. Op de grote aanwezige kavel (5.529m2) zouden dan nog andere (energie neutrale) verblijfseenheden in stijl en met kwaliteit gebouwd kunnen worden. Door de hoogte van het gebouw is er een weids uitzicht wat zich bij helder weer strekt tot aan de Waddeneilanden.

Terskflierkerk Sexbierum - De kerk zal haar activiteiten binnenkort verplaatsen naar de nieuwe MFA. Daarmee komt de kerk leeg te staan. Dorpsbelang heeft een idee voor een invulling met 6-10 appartementen (logies) voor recreatief gebruik, eventueel te combineren met een aantal appartementen voor permanente verhuur in de vrije sector. De wens is het kerkgebouw met respect voor de initiële, religieuze functie te transformeren naar een aantrekkelijk gebouw om te verblijven. Door het hergebruiken en/of benadrukken van originele elementen, wil dorpsbelang de authenticiteit en sereniteit van het gebouw bewaren en insteken op een unieke en kwalitatief hoogwaardige accommodatie, waarbij ook ideeën zijn om verschillende tuinen aan te leggen.

Woning Saskia St.-Anna - Er werden ook plannen voor de voormalige woning van Saskia van Uylenburgh in St.-Annaparochie ingediend, aan de Van Harenstraat. Dit plan kwam echter niet in aanmerking, omdat het een rijksmonument betreft. Plaatselijk Belang St.-Anne wil er volgens de provincie een bed and breakfast van maken, in de stijl van Rembrandt en Saskia’s tijd. De gemeente blijft wel in gesprek met de initiatiefnemers om andere mogelijkheden onder de loep te nemen.

K(l)eigoed - De subsidie komt uit één van de projecten uit de landelijke Erfgoed Deal. Dit is een overeenkomst tussen overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal krijgen projecten steun als erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Met de bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed 950.000 euro beschikbaar.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl