Nieuws

‘Even simpel als geniaal’ Poetic Potatoes wint Piter Jellespriis

Door de redactie van de Bildtse Post

De Piter Jellespriis voor de Letteren 2019 is toegekend aan Poetic Potatoes. Het poëzieproject van de Bildtse Aardappelweken. De jury van de prijs, die wordt georganiseerd door de gemeente Leeuwarden, was unaniem en noemde het project “even simpel als geniaal”. De prijs werd maandagavond uitgereikt in het Leeuwarder stadhuis.

Uitreiking Piter Jellespriis aan Poetic Potatoes

Poetic Potatoes werd verkozen boven de roman ‘Nachtschrijver’ van de op Ouwe-Syl geboren Jannie Regnerus en dichtbundel ‘Ynbyld’ van Elske Kampen. De jury bestond uit LC-redacteur Kirsten van Santen, hoogleraar Fries Goffe Jensma en criticus Coen Peppelenbos.

‘Ierpelboeren en dichters’ - “Het idee was even simpel als geniaal. Een zak pootaardappelen uit Fryslân, fan 't Bildt om preciezer te zijn, ging vergezeld van een gedicht in vertaling en de aardappelen die terug kwamen brachten poëzie van Malta naar Friesland. Het idee heeft ook iets grappigs en een aardser onderwerp voor de poëzie is nauwelijks denkbaar en toch leverde dit uitgangspunt boeiende poëzie op,” zo luidde het oordeel van de jury.

“Dit spesifike projekt mingt mear as allinnich talen trochinoar, it mingt twa soarten fan publyk: ierpelboeren en dichters, en twa nasjonaliteiten: Maltezen en Friezen. En sûnder dat it allegear ek mar even benearjend wurdt of nasjonalistysk begjint te klinken, lit Poetic Potatoes de wearde en de krêft fan it lokale en fan de eigen kultuer sjen.”

De jury stipte ook de opmars van meertaligheid in literatuur aan. “Dat begjint hieltyd mear fanselssprekkend te wurden. Dat is ek by útstek it gefal yn Poetic Potatoes, in folslein meartalige bondel yn it Frysk, Bildts, Nederlânsk, Ingelsk en Maltees.”

‘Docht ús deugd’ - Vanwege de band met Malta (Valetta was partnerstad van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân vorig jaar) kon de jury niet heen om de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, die opnieuw stof doet opwaaien op het eiland. “Dat no krekt yn de ôfrûne wiken op Malta rjocht socht liket te wurden oangeande de moard op de sjoernaliste Daphne Caruana Galizia is in geweldich positive ûntwikkeling. It docht ús as sjuery deugd, mar it hat op gjin inkele wize ús úteinlike kar-út bepaald.”

De Piter Jellespriis bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2500. Froukje de Jong en Loet Hin namen de prijs namens de stichting Bildtse Aardappelweken in ontvangst, uit handen van Leeuwarder wethouder Sjoerd Feitsma.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl