Nieuws

Keurslager verhuist naar winkelcentrum Tijnjedyk

Familie Schreiber gaat in Leeuwarden nieuw avontuur aan

Door de redactie van de Bildtse Post

Het was een mooie, soms ook emotionele week: zaterdag was de winkel van Keurslager Schreiber in St.-Annaparochie voor het laatst open. Lubbert, zijn vrouw Jannie en beide zoons Sievert en Willem verhuizen de slagerij naar het winkelcentrum aan de Tijnjedyk in Leeuwarden. Een grote stap voor het familiebedrijf, dat al sinds 1800 bestaat, en vooral een groot avontuur. Al zegt men St.-Anna niet helemaal vaarwel.

V.l.n.r.: Willem, Lubbert, Jannie en Sievert Schreiber. (foto: Fotografe Christa)

Door Gerard de Jong - “’t Ofskaid fâlt mij dochs swaarder as at ik docht had.” Lubbert Schreiber (61) nam samen met zijn zoons even de tijd voor een gesprek over de aanstaande verhuizing van hun slagerij. In het winkelcentrum aan de Tijnjedyk in Leeuwarden, bij de Albert Heijn XL, wordt nog druk gewerkt aan hun nieuwe zaak. Bouwers en een ploeg werknemers van het Belgische winkelinterieurbedrijf Wimag werken hard aan de “stoere, moderne” slagerij die daar op woensdag 26 februari open gaat.

Tegelijkertijd is het een tijd van afscheid: klanten in St.-Anna en omstreken kunnen straks hun vleeswaren nog bestellen en afhalen in het Bildtse dorp, maar de winkel gaat dicht. “Wij hewwe och soa feul mooie reaksys had,” vertelt Lubbert Schreiber. “Blommen, ’n theäterbon, kedootsys... Fanneweek ston d’r ’n frou in de saak die’t begon te gúllen. Goenent komme hier al sont 1996 - doe’t wij hier kwammen - alleweken del. ’t Weeklikse praatsy, dat kontakt, dat sille wij allegaar misse. Dat doet al wat met je. Maar elkeneen gunt ôns deuze nije stap.”

De familie Schreiber ging niet over één nacht ijs met deze nieuwe stap. Bijzonder is wel hoe de verhuizing naar Leeuwarden tot stand kwam. Sievert Schreiber (28) vertelt: “Twee jaar leden binne wij op ’t idee kommen om ’s bij de Tijnjedyk te sien. Op ’n dâg bin ik der gewoan ‘s op ’t parkeerterrain staan gaan. Auto’s telle. Doe kwammen d’r toefallig drie mannen foorbij, die’t ok stonnen te wizen en te sien. ‘ ’t Sil toch niet dat sij ok plannen hewwe? Dat d’r ’n andere slachter komt?’ Ik riep nag teugen hur: ‘Gaan jullie er wat moois van maken?’ Ja, saaien se, se souwen ‘t winkelsintrum opknappe. Ik hew gau na huus beld: hier motte wy achteran!
Fia-fia binne wij in kontakt brocht met Ahold, de aigner fan ‘t winkelsintrum. Ik raakte an de praat met twee mannen fan Ahold in Amsterdam. Se bleken fan hier en Fries te praten, en dan gaat ’t dochs wat makliker. Later kwammen wij d’r achter dat dut deselde mannen waren die’t doe op ’t parkeerterrain stonnen!”

De familie ging in gesprek met Ahold over de mogelijkheden. Al snel bleek dat ze goed met elkaar overweg konden. Dat blijkt ook uit het feit dat de Schreibers - nu hun zaak nog wordt afgebouwd - altijd terecht kunnen in de kantine van de supermarkt. En Ahold zag een slagerij in het winkelcentrum wel zitten. Sievert: “Albert Heijn is heel wiis met ôns, wij hewwe ’n hele goeie ferstandhouding. AH het sels altyd said: wij binne goed in groente en fruit, en in bôl, maar niet in flais. De supermet siet ôns niet as konkurrînsy. As winkels metnander - de AH, Schreiber, Aldi, Etos, Gall&Gall, Bruna, ’n kapper - fersterke wij nander hier.”

De familie Schreiber bestiert al sinds 1820 een slagerij. In de 19e eeuw had de familie een zaak in Ee. Lubbert Schreiber zat eerst in Anjum, voor hij in 1996 in St.-Anna kwam. Onder leiding van Sievert en Willem wordt nu een volgende stap gezet, richting Leeuwarden. “Wij binne ’n femilybedriif, dat al seuven, acht generasys út slachtersbestaat. Dat aspekt sprak Ahold ok an.”

De nieuwe winkel komt recht tegenover de kassa’s van Albert Heijn. Sievert: “De nije saak wort hest drie keer soa groat as nou. Naast ’t kwaliteitsflais dat wij altyd al anbiede, komt der ’n soad bij. D’r komt ‘n ‘broodjes-corner’ met ‘belegde’ broadsys. Wij ferkope aansen meer ‘versmaaltijden’. Wij hewwe ’n kok annommen die’t in de winkel ‘t eten ‘live’ an ’t koken is. Ok hewwe wij aansen meer salades, happys en meer grill-produkten. Boven de saak sit de kantine en kantoorrúmte.”

Naast de kok heeft het bedrijf inmiddels meer nieuwe collega’s aangenomen. “Wij dinke dat wij soa’n 15 ant 25 mînsen norig binne. Al blyft ’t altyd ôfwachten in ’t begin. ’t Is ok foor ôns ’n groat avontuur. Soa gaan wij foor ’t eerst seuven dagen per week open, ok op sundeg.”

Leeuwarden is niet helemaal nieuw voor de Schreibers: de slagerij doet al veel “via de achterdeur”. Zo levert het bedrijf aan o.a. De Zuivelhoeve. Dat blijft men ook doen. De worstenmakerij blijft in St.-Annaparochie gevestigd. “En de tillefoanlyn in St.-Anne blyft ok open,” zegt Willem (26). “Mînsen kinne fia tillefoan, e-post en aansen ok de webpagina hur flais nag bij ôns bestelle en ôfhale.”

Op dit moment wordt druk de laatste hand gelegd aan de nieuwe winkel. Op dinsdag 25 februari is de officiële opening voor genodigden, op woensdag 26 februari gaat men echt open. Op vrijdag 28, zaterdag 29 februari en zondag 1 maart viert het hele winkelcentrum de verbouwing, met een ‘Winter Wonderland’ met diverse acties en activiteiten.

Het gezin kijkt er reikhalzend naar uit. Sievert: “’t Wort fansels heel âns as in St.-Anne, d’r komt feul meer bij. Maar in de kern blive wij slachters: wij wille goed flais levere. En de mînsen ferlaide om bij ôns binnen te kommen. Met de nije útstraling en ôns produkten. En dat komt helendal goed, hier in Luwt. Al sille wij de klanten in St.-Anne echt niet fergete.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl