Nieuws

Feugelwacht ‘t Oud Bildt/Berltsum plaatst 80 nestkastjes

Door de redactie van de Bildtse Post

Feugelwacht ’t Oud Bildt/Berltsum heeft dit voorjaar zo’n 80 nestkasten geplaatst in en bij de dorpen van het eigen werkgebied. Penningmeester Jeppe Bronger vertelt over nut en noodzaak van meer nestkasten, hun werk voor de weidevogels én de tuinvogels.

“De focus van de meeste vogelwachten is in het algemeen gericht op het in stand houden van de weide- en akkervogels. Door de enorme aantallen predatoren zoals: zwarte kraai, wezel, vos, hermelijn, bruine rat, bunzing, steenmarter, blauwe reiger, buizerd, zilverreiger en ook de ooievaar die zo langzamerhand onze richting uitkomt, is het voor de nazorgers dweilen met de kraan open.

Komt nog bij dat de huiskatten die ’s avonds de deur uit worden gezet samen met de al aanwezige verwilderde katten een enorme slachting onder de (weide-)vogels aanbrengen, zo is gebleken uit onderzoeken. Tegenwoordig wordt gevraagd om de kat een belletje om te binden. Persoonlijk denk ik dat dit idee tot mislukken gedoemd is omdat een jonge vogel bij het horen van een belletje niet denkt: “Ik moet wegwezen want er komt een kat aan!”

Dit wil niet zeggen dat we de weidevogels aan hun lot overlaten. Verre van dat. Met behulp van de WBE (Wild Beheers Eenheden) wordt geprobeerd het aantal predatoren tot een minimum te beperken. Dit geldt dan echter alleen voor de soorten die bestreden mogen worden.

Door de tegenwoordige muizenplaag is een deel van de predatoren zich gaan toeleggen op deze gemakkelijk te vangen prooi waardoor de weidevogels gedeeltelijk aan hun aandacht ontsnapt zijn. Hierdoor schijnt het een redelijk goed jaar (2019) voor de weidevogels te zijn geweest. Echter als de muizenplaag op een gegeven moment de kop in is gedrukt, dan blijven we met een groot aantal predatoren zitten. Niemand zal het dan verwonderen dat die zich weer gaan richten op de eieren en jongen van de weidevogels.

Nestkasten - We hebben als Feugelwacht ’t Oud Bildt besloten om naast de weidevogels ons ook te gaan richten op de tuinvogels. Tjip Terpstra uit Berltsum heeft hier al jaren ervaring mee. Hij geeft de gegevens tevens door aan SOVON ( Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland).
In navolging van het project in Berltsum heeft Feugelwacht ’t Oud Bildt 80 nestkasten aangeschaft die op verschillende plekken in het Bildt zijn opgehangen.
De kasten zijn o.a. geschikt voor boomkruipers (nestopening aan de stamkant van de boom), kool- en pimpelmezen. Alle nestkasten zijn genummerd. Wellicht hebt u deze groene en bruine nestkasten inmiddels zien hangen.

Naast de 80 kasten van de Feugelwacht zijn er nog 29 in het bezit van particulieren die ook aan dit project meedoen. De nestkasten zijn verdeeld over de Bildtse dorpen: Ouwe-Syl: 11, Froubuurt: 17, St. Anne: 61, Westhoek: 3, Nij Altoenae: 3, St.-Jabik/Zwarte Haan: 14.

De nestkasten bij particulieren zijn ook voorzien van een nummer. Mochten er onder de lezers nog mensen zijn die een nestkast hebben hangen in hun tuin en ook willen meedoen met dit project, dan mogen ze contact opnemen met Jeppe Bronger van de Feugelwacht
(emailadres nestkasten123@gmail.com). 

‘Feugel-app’ - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft een app ontwikkeld waar de plaatsen van de nestkast via de mobiele telefoon door middel van gps worden geregistreerd. Ook onze Feugelwacht doet hieraan mee. Hiermee kan in de loop van een aantal jaren de ontwikkeling van soorten worden gevolgd. Bijvoorbeeld hoe is de predatie geweest, waren er dode jongen in het nest of is het broedsel succesvol geweest.

Gevaren voor de mezen zijn –zo is na onderzoek gebleken- o. a kalkgebrek. Vooral op de Veluwe komt dit verschijnsel voor. Hierdoor ontstaat een poreuze eierschaal waardoor de eieren uitdrogen. Ook hebben de jonge mezen die al uitkomen hierdoor vaak slechte botten waardoor nogal eens gebroken pootjes het gevolg zijn.
Tevens is gebleken dat vlooien- en tekenmiddelen waarmee honden en katten worden behandeld de oorzaak zijn van de massale sterfte van jonge mezen in hun nesten omdat mezen hun nesten graag met haren van honden en katten bekleden. Insecticiden in die haren komen zo via de nog kale huid in de jonge vogels terecht en deze sterven vervolgens. Het is dan ook raadzaam om borstels met honden- of kattenharen niet meer buiten uit te kloppen, tenzij u zeker weet dat de dieren niet behandeld zijn tegen vlooien of teken.

Ook de grote bonte specht mag niet vergeten worden. Deze weet menige nestkast te vernielen en vervolgens de jonge vogels te voeren aan hun eigen jongen.
In Engeland is een documentaire geweest waarop was te zien dat de volledig in de veren zittende jonge boomkruipers in hun geheel verdwenen in de magen van de jonge spechten. Mochten de mezen echter het stadium van uitvliegen bereiken dan zijn de eksters en katten de volgende gevaren die op de loer liggen. Kortom gevaren genoeg.

Lid worden - Wilt u lid worden van de Feugelwacht? Dat kan natuurlijk, een lidmaatschap kost € 4,50 per jaar. U krijgt er dan tevens een prachtig jaarverslag bij.
Aanmelden via nestkasten123@gmail.com . Graag naam, adres en geboortedatum aangeven.

Jeppe Bronger, penningmeester Feugelwacht

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl