Nieuws

Feugelwacht 't oud Bildt/Berltsum plaatst eendenkorven

Door de redactie van de Bildtse Post

2021 is het jaar van de (wilde) eend. Het blijkt dat er een forse afname is van het aantal eenden door de jaren heen. Mede door predatie, vossen, steenmarters en loslopende honden plukken nogal eens een broedende eend van het nest.

Bauke Tuinhof in de vijver bij de Netarisappel.

Daarom is het aantal woerden ook aanmerkelijk hoger dan het aantal eenden. In het jaarverslag van de Feugelwacht ’t Oud Bildt/Berltsum is hier een uitgebreid artikel aan besteed. De Feugelwacht heeft daarom besloten om wilgentenen eendenkorven te plaatsen.

Eerst in St.-Annaparochie om te zien of de eenden er ook werkelijk gebruik van maken. Slaagt dit experiment, dan zullen ook de overige dorpen in het gebied van de Feugelwacht van enkele korven worden voorzien.

Het eerste experiment van de het nestkasten is het afgelopen jaar ruimschoots gelukt. Tweederde van het aantal nestkasten was bezet. De nestkastjes en eendenkorven konden aangeschaft worden door een gift van Stichting Plukgeluk.

Izaak de Vries in de vijver bij de Keeg.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl