Nieuws

Forse stijging inbraken en winkeldiefstal

Door de redactie van de Bildtse Post

Het aantal woninginbraken en winkeldiefstallen in Waadhoeke is in 2019 fors gestegen. Ook huiselijk geweld en mensenhandel nam toe, reden voor de politie om hier extra onderzoek naar te doen.

Door Gerard de Jong -  Dat blijkt uit het jaarverslag Integraal Veiligheidsbeleid van politiebasisteam Noordwest-Fryslân. De grote stijging van het aantal woninginbraken (115 in 2019, tegen 74 in 2018 en 53 in 2017) is geen verrassing. De gemeente worstelt al sinds 2018 met diverse inbraakgolven.

Inbrekersgroep - Het lukt politie en gemeente bij lange na niet de doelstelling (minder inbraken dan in 2018) te halen. St.-Anna, Franeker, Berltsum, Menaam en Dronryp zijn ‘hot spots’ als het om woninginbraken gaat.

In St.-Annaparochie werd 50% van de inbraken gepleegd in maart en april 2019. De politie vermoedt dat de inbraken gepleegd werden door “een inbrekersgroep uit het zuiden van het land”, plus één lokale verdachte die werd ingerekend.

Winkeldiefstal - In 2019 is het aantal winkeldiefstallen in de hele gemeente verdubbeld naar 44 (tegen 22 in 2018). De politie houdt zogenaamde “veilige landers” hiervoor verantwoordelijk: mensen die op het AZC in St.-Anna wonen maar uit landen komen die door Nederland als veilig geacht worden, en waar men naar terug gestuurd kan worden. “Om die reden is er in april gestart met het maken van een integraal plan van aanpak omtrent deze veiligheidsproblematiek,” zo meldt de politie.

Huiselijk geweld - Het aantal bedreigingen in Waadhoeke steeg van 44 in 2018 naar 52 in 2019. Verder werden er 85 mishandelingen gemeld, waarbij volgens de politie opvalt dat meerdere meldingen vanuit Berltsum kwamen. Het aantal zedenmisdrijven daalde wel flink: van 24 in 2018 naar 4 in 2019.

De stijging van huiselijk geweld noemt de politie “significant”: er kwamen 133 meldingen binnen, tegenover 109 in 2018. Er speelden zich vorig jaar meerdere stalking-zaken af in de gemeente. De politie gaat de oorzaak van de stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld nader onderzoeken.

Mensenhandel - In de eerste acht maanden van 2019 is er een toename van het aantal meldingen van mensenhandel zichtbaar. “Opvallend is dat de slachtoffers voornamelijk afkomstig zijn uit Nigeria en verblijven in het AZC in St.-Annaparochie. Het vermoeden is dat deze groep asielzoekers onterechte aangiftes doen van mensenhandel om op die manier van hun Dublin claim af te komen. Een valse aangifte levert dus voordeel voor hun procedure op,” zo meldt de politie.

De politie meldt dat er op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering “geen incidenten geweest zijn die hier vermeld kunnen worden”.

Cybercrime - Ook fraude en internetcriminaliteit en -oplichting steeg, van 11 meldingen in 2018 naar 28 in 2019. Het kan hierbij gaan om het hacken van accounts van bv. Wehkamp en Zalando, om ‘Tikkie-fraude’, phishing en ‘Microsoft-fraude’ (opgelicht worden via de telefoon). De politie merkt hierbij wel op dat de stijging in Noordwest-Fryslân “opvallend laag” te noemen is, vergeleken bij andere regio’s in het land.

De gemeenteraad van Waadhoeke bespreekt de cijfers tijdens de vergadering van donderdag 28 mei.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl