Nieuws

Franeker grootste financiële risico voor nieuwe gemeente

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
De grootste financiële risico’s voor de nieuwe herindelingsgemeente komen op het conto van gemeente Franekeradeel. Vooral de grondexploitatie baart zorgen.

Door Gerard de Jong -  Dat schrijft Deloitte in een onderzoek naar de financiële positie van het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel, die per 1 januari 2018 verder gaan als Nij-Westergo of Waadhoeke. De  grondexploitatie van Franeker vormt het grootste risico. ”Wij vinden deze risico’s een zorgpunt, aangezien de gemeente hierbij sterk afhankelijk is van derden,” schrijft Deloitte, dat adviseertdit punt ”hoog op de agenda te zetten”.Het risico staat voor € 3.5 miljoen in de boeken. In totaal heeft Franekeradeel voor € 8.8 miljoen aan risico’s uitstaan. Dat is bij Menameradiel (€ 0.8 miljoen) en het Bildt (€ 0.4 miljoen) veel kleiner.
De schuld per inwoner verschilt ook flink: het Bildt heeft € 613 per inwoner schuld, Franekeradeel € 1164 en Menameradiel liefst € 2114.
Begrotingstekort - Zowel Franekeradeel als Menameradiel hebben vanaf 2018 nog een structureel begrotingstekort van samen € 0.8 miljoen staan. Er zijn nog geen  bezuinigingsmaatregelen genoemd om dit op te lossen. Het Bildt staat voor 2018 wel in de plus. Vanwege de herindeling zal de algemene uitkering uit het gemeentefonds jaarlijks € 1.3 miljoen minder bedragen. Voor deze € 2.1 miljoen moet nog een oplossing gevonden worden.
De drie gemeenten zullen de komende jaren eveneens minder geld voor uitkeringen in het Sociaal Domein krijgen. In 2018 wordt € 2.9 miljoen minder ontvangen dan dit jaar. ”De  gemeenten hanteren het  eleid dat deze terugloop binnen de budgetten wordt opgevangen, maar wij zien de haalbaarheid hiervan vooralsnog als een onzekerheid,” aldus Deloitte. Nij-Westergo/Waadhoeke krijgt een eenmalige herindelingsuitkering van € 14 miljoen van het Rijk uitgekeerd.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns