Nieuws

Froubuurt wordt 30 km/u

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Op 12 februari mocht Dorpsbelang Froubuurt tweemaal zoveel dorpsbewoners begroeten op de jaarvergadering dan normaal. Reden hiervoor was de presentatie van de plannen voor de doorgaande weg en het Kerkplein in het dorp. Beide gaan later dit jaar op de schop. Aan de hand van een beamerpresentatie kon men een idee krijgen van de toekomstige situatie. In het centrum van het dorp vinden de meeste veranderingen plaats. De snelheid wordt hier teruggebracht naar 30 km. Ook worden er verkeersremmers aangebracht. Het Kerkplein wordt samen met de weg een open ruimte waarin met gekleurde bestrating de loop van de voormalige dorpsvaart wordt aangegeven. De basis voor het centrum is het ‘shared space’ idee. Hier lopen de diverse weggedeelten min of meer in elkaar over. Ook worden aan de beide ingangen van het dorp de fietseroversteekplaatsen aangepakt. Vooral aan de oostzijde van het dorp wordt  deze als onveilig ervaren.
Vanuit de zaal kwamen veel vragen en reacties op de plannen. Deze zijn allemaal genoteerd en worden meegenomen in de verdere uitwerking. Hierover zullen de bewoners worden geïnformeerd.Verder is er uitleg gegeven over de plannen van Wonen Noordwest Friesland. In de Mathijs Beckstraat worden een aantal woningen gesloopt en komen er een zestal huizen voor terug. Ook zal de straat zelf worden aangepakt. Hiervoor is de werkgroep, in samenspraak met de gemeente, plannen aan het uitwerken.
Verdere projecten in het dorp werden nog genoemd. De restauratie van de kerk is bijna voltooid. Samen met de gemeente is Dorpsbelang bezig om het openbaar groen aan te pakken. Dit  betreft o.a. de herplant van bomen die door de storm zijn geveld en de inrichting van de rotonde.
Werkgroep MFC gaf een korte uiteenzetting van de stand van zaken. Alles hangt op dit moment af van de gemeente. Men verwacht in mei meer duidelijkheid.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl