Nieuws

Burgemeester Waanders over het crisisteam, thuiswerken en mooie initiatieven in Waadhoeke

‘Geen persoonlijk contact, dat hakt erin’

Door de redactie van de Bildtse Post

Nadat de Nederlandse regering twee weken geleden verregaande maatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, veranderde ook voor de burgemeester alles. Dagelijkse (digitale) ontmoetingen met het crisisteam, maatregelen treffen voor getroffen ondernemers en allerhande grote en kleine vraagstukken oplossen. Niet vanuit het gemeentehuis, maar in haar werkkamer, thuis in Menaam. Een gesprek over de eerste ‘coronaweken’ van Marga Waanders.

Marga Waanders bij het maandag onthulde doek in Franeker, om ondernemers een hart onder de riem te steken. (foto: Joachim de Ruijter)

Door Gerard de Jong -  Waanders en haar man verhuisden begin dit jaar naar Menaam, en dat bleek net op tijd. “We hadden hier net de werkkamer klaar. Een tijdje geleden is er nog wat aan geklust, zodat ik hier rustig kan zitten werken. Ik ben heel erg blij dat de verhuizing achter de rug was, want dat zou op dit moment moeilijk gaan denk ik!”

Voor Waanders bestaan de dagen nu vooral uit telefoneren en ‘beeldvergaderen’. “Er wordt software geïnstalleerd zodat we als college ook via beeld kunnen vergaderen, in plaats van alleen via de telefoon. Met beeld is toch plezieriger dan enkel via de telefoon, het is fijn om elkaar te kunnen zien. Dat gaat gewoon door. En omdat alle ontmoetingen, congressen en vergaderingen zijn afgelast, kan ik de hele dag vanuit huis werken, en dat gaat prima. Ook al is het wel de hele dag bellen en overleggen via telefoon of webcam.”

Crisisteam - Vanuit Menaam geeft Waanders sinds het uitbreken van de pandemie leiding aan een crisisteam, dat elke dag contact heeft. “Daarin zitten ook afdelingshoofden, managers, mensen van communicatie en van orde en veiligheid. Het is een overzichtelijk team, een soort regiegroep. We willen goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt en kijken naar wat er moet gebeuren. Iedere ochtend om 9.00 uur komen we even digitaal bij elkaar. Het zorgt ervoor dat we de boel goed gaande kunnen houden.”

Het crisisteam houdt zich vooral bezig met wat Waanders – “het is wat een crisisterm” – het ‘omgevingsbeeld’ noemt. “Wat speelt er in Waadhoeke, waar is behoefte aan en hoe reageren onze inwoners op de actualiteit? Los van specifieke vragen van individuen kijken we naar het algemene beeld. We proberen de barometer van Waadhoeke zo goed mogelijk te lezen.”

Besmettingen - Dat ‘omgevingsbeeld’ zag er ten tijde van dit gesprek – afgelopen maandag, met zes gevallen van coronabesmetting in de gemeente – zo uit: “Er is geen paniek, maar er zijn natuurlijk wel veel zorgen en onzekerheid. Als het kabinet specifieke maatregelen aankondigt, heeft dat wat tijd nodig om te ‘landen’, om doordrongen te raken van wat het betekent. Maar de mensen in onze gemeente houden zich goed aan de regels en weten ook goed de informatie te vinden die ze nodig hebben, is ons idee.”

“Vorige week donderdag hadden we de eerste twee positief geteste gevallen. We hebben een persbericht verstuurd, maar er verder geen overdreven aandacht aan besteed. Het kwam natuurlijk niet geheel onverwacht, het virus slaat Waadhoeke niet over.
Wel heb ik contact gehad met één van de eerste twee patiënten, en dat werd op prijs gesteld. Maar ik dring me niet op,” zegt Waanders, die er meteen aan toevoegt: “Nogmaals -  ik kan dit niet genoeg benadrukken - de zes gevallen zijn mensen die positief getest zijn. In werkelijkheid zijn er natuurlijk meer mensen besmet, maar dat weten we niet.”

Regelingen - Een van de eerste zaken die twee weken geleden geregeld werden, was enkele regelingen op poten zetten om het noodmaatregelenpakket van het rijk te ondersteunen. “We hebben als gemeente eerst, in navolging van de regering, gekeken naar wat wij als gemeente voor onze ondernemers kunnen doen. Zo is er uitstel voor het betalen van de belasting: dat kunnen veel mensen er net nu even niet bij hebben. Waadhoeke kent heel veel mkb’ers die het moeilijk hebben of gaan krijgen. Wij kunnen daar niet heel veel aan doen, maar wel een beetje.
Daarnaast zijn we ook zelf actief bezig om een beeld te krijgen van de situatie hier. We bellen ondernemers op om te vragen hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen. Dat vind ik belangrijk. Daarnaast gaan we samen met Welzijn de Skûle een website opzetten waar we vraag en aanbod van zorg en hulp in kaart brengen. Die site moet deze week online gaan.”

Er kan veel wél - Wat mensen vooral missen is iets waar de gemeente moeilijk in kan voorzien. “Vooral persoonlijk contact wordt gemist, door iedereen. Als beide ouders thuiswerken en de kinderen zijn ook thuis, dan is dat niet altijd even makkelijk. Dat hoor ik ook van collega’s. Maar het is vooral het contact met ouderen - je wekelijkse bezoekje aan je moeder of je opa... dat kan nu even niet. En dat hakt er wel in.”

“Tegelijkertijd zie je dat er ook heel veel wél kan. En dat mensen inventief worden. Er wordt gezongen voor bewoners van verzorgingshuizen, er worden bloemen bezorgd. Dat is prachtig, en ook troostrijk. En gelukkig zijn ook de ouderen steeds beter digitaal onderlegd, en kunnen ze via de ipad toch contact met kinderen en kleinkinderen onderhouden.”

Jubilea - “Je kunt ook zonder het te plannen of organiseren best nog iets doen, dat geldt zeker ook voor ons als college. Als ik een boodschap in de stad heb, ga ik altijd even langs bij een winkelier bijvoorbeeld. Uiteraard met in achtneming van de regels, maar gewoon om even een praatje te maken. Horen hoe het gaat. Een van de wethouders is pas bij het team van de buitendienst geweest, die gewoon doorwerken in deze tijd. Want heel veel kan nog steeds wél, alleen op een andere manier.”

Wat niet meer kan – en dat vindt ze erg jammer – is op bezoek bij jubilerende echtparen. Dat zijn er in april en vooral in mei nog al wat. “Ja, dat spijt me zeer! Het is onmogelijk om deze allemaal in te halen als we elkaar weer mogen ontmoeten, maar de paren die 65 jaar getrouwd zijn probeer ik wel nog te zien, dat blijft erg uniek natuurlijk.”

Veel moois - Het is volgens Waanders de bedoeling dat ook de gemeenteraad op korte termijn weer gaat vergaderen. “Zij het op afstand via video. Daar hakken we snel een knoop over door. Er moeten nu eenmaal wel besluiten genomen worden. Het herstellen van een brug, een vergunningsaanvraag... Dat soort zaken moet gewoon doorgaan en mag door de coronacrisis geen onnodige vertraging oplopen. Het is bij wet alleen verboden om via digitale middelen een raadsbesluit te nemen. We kijken nu hoe we dat gaan oplossen.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl