Nieuws

Gemeente laat kunstgrasvelden controleren op rubberkorrels

Door de redactie van de Bildtse Post

Waadhoeke neemt negen kunstgrasvelden onder de loep om te zien of rubberkorrels tot verontreiniging van de omgeving leiden. De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door de uitvoeringsdienst milieu en omgeving, de FUMO. Het onderzoek komt er omdat stichting InStrepitus zeven handhavingverzoeken bij de gemeente heeft ingediend.

Door Gerard de Jong - De stichting zet zich in tegen milieuverontreiniging langs kunstgrasvelden. Ze wil dat nagegaan wordt of langs de Waadhoekster velden - waaronder die van St.-Anna en Ouwe-Syl - zogenaamd rubbergranulaat te vinden is.

De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om bodembescherming. Een kunstgrasveld met rubbergranulaat is niet verboden, maar voorkomen moet worden dat rubberkorrels in de omgeving gaan ‘zwerven’ en de bodem verontreinigen. Hiervoor zouden bodemonderzoeken moeten worden uitgevoerd, om te kijken of zink uit de korrels in de grond terecht gekomen is.

De FUMO bereidt de onderzoeken op dit moment voor. Naast Waadhoeke hebben zes andere Friese gemeenten een handhavingverzoek gekregen. Zij trekken hierin samen op. Nog deze maand worden de velden in St.-Anna, Ouwe-Syl, Deinum, Dronryp, Franeker, Menaam, Minnertsga, Sexbierum en Berltsum bekeken. Als er overtredingen geconstateerd worden zal de beheerder/eigenaar van het veld hierop gewezen worden, al is dat in de meeste gevallen de gemeente zelf.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl