Nieuws

Gemeente onderzoekt diverse scenario’s zwembaden

Door de redactie van de Bildtse Post

Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad van Waadhoeke om goedkeuring om diverse toekomstscenario’s voor de zwembaden in de gemeente te laten onderzoeken. Voor overdekte zwembaden – De Bildtse Slag en Bloemketerp – wordt de instandhouding ervan in kaart gebracht, maar ook één nieuw bad in de gemeente wordt onderzocht. Ook volgt er een enquête onder de bewoners.

Door Gerard de Jong - “Om een toekomstig besluit te kunnen nemen over instandhouding van de overdekte zwembaden en/of nieuwbouw van een duurzame zwemvoorziening is er aanvullend onderzoek nodig. Deze onderzoeken zijn gericht op de technische staat van de huidige zwembaden en de haalbaarheid van instandhouding en nieuwbouw.
Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt welke toekomstige beheersvorm(en) mogelijk zijn in relatie tot zwembadvoorzieningen en de overige binnensportaccommodaties in de gemeente,” zo laat b. en w. weten.

De raad heeft al twee zogenaamde kernteamsessies over de zwembaden gehouden om een en ander te bespreken. Onderzocht zal worden of de twee overdekte zwembaden kunnen blijven, maar ook of er in de toekomst een nieuw, duurzaam bad gebouwd moet worden. Ook het openluchtzwemmen wordt verder onderzoekt, met aandacht voor natuurzwemmen.

Bij het onderzoek worden sporters betrokken, en ook inwoners worden via een enquête naar hun mening gevraagd. De gemeente verwacht daarop een hoge respons. De enquête zal tevens inzicht geven in het zwemgedrag van de inwoners van Waadhoeke.

Voor de onderzoeken naar zwembaden, beheersmogelijkheden en de enquête vraagt het college € 37.000 aan de raad. De raad besluit op 3 december of men daarmee akkoord gaat. Is dat zo, dan kunnen de onderzoeken starten. In mei 2021 neemt de gemeenteraad dan definitief een besluit over de zwembaden in de gemeente.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl