Nieuws

Gemeente ontstemd over ‘schoolbus’ Berltsum-Franeker

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Gemeente het Bildt is niet te spreken over de nieuwe buslijn, die in december gaat rijden tussen Berltsum en csg Anna Maria van Schurman in Franeker. Wethouder Haarsma is kwaad dat deze verbinding zonder overleg tot stand gekomen is. Gevreesd wordt dat nieuwe leerlingen hierdoor eerder de in aanbouw zijnde Campus Middelsee links zullen laten liggen.

Door Gerard de Jong - Mede door bemiddeling van Provinciaal Statenlid Johan van Tuinen (CDA) uit Berltsum hebben vervoerder Arriva en de school afgesproken vanaf december een lijndienst tussen Berltsum en Franeker te laten rijden. De bus gaat ook over Minnertsga.
Het nieuws kwam voor het Bildtse college – en de scholen csg Ulbe van Houten en osg Piter Jelles Foor-akker – als een donderslag bij heldere hemel. “Wij wisten neat fan dizze plannen,” zei wethouder onderwijs Nel Haarsma donderdag tegen de gemeenteraad. “Wij binne der bot fan skrokken. Hoe kin dit sûnder mei ús te oerlizzen?  Dat kin dochs net de bedoeling wêze?” De wethouder vreest dat jongeren voor hun voortgezet onderwijs hierdoor eerder voor Franeker zul-len kiezen dan de nieuwe Campus in St.-Annaparochie, die na de zo-mer open gaat. De Campus is daar-naast altijd als regionaal project be-schouwd, niet enkel voor het Bildt.  Een busdienst die potentiële leerlingen uit Berltsum en Minnertsga naar Franeker brengt, is volgens Haarsma ‘ûnearlike konkurrinsje’. “Mar de bustsjînst is noch gjin feit. Wij sitte der boppe-op.”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl