Nieuws

Gemeente scheldt huur sportclubs kwijt

Door de redactie van de Bildtse Post

Buitensportverenigingen in gemeente Waadhoeke hoeven over 2020 geen huur te betalen voor hun sportaccommodatie. De maatregel geldt voor alle clubs die hun sportveld huren van de gemeente.

De gemeente neemt de maatregel om sportclubs zo tegemoet te komen in geleden ‘coronaschade’. “Door de coronamaatregelen hebben sportverenigingen vanaf medio maart 2020 te maken met beperkende maatregelen.
De sportverenigingen zijn in deze coronaperiode extra belangrijk voor inwoners. Dankzij de verenigingen bleven een groot deel van de leden in beweging en in contact met elkaar. Het kabinet heeft ook meermaals het belang van sportverenigingen benoemd en ook opgeroepen om activiteiten te organiseren voor niet-leden. Hier is in Waadhoeke breed gehoor aan gegeven.
Hoe hoog de financiële gevolgen zijn verschilt sterk per vereniging. Het niet in rekening brengen van de huur van de sportvelden is een relatief eenvoudige wijze van ondersteuning waarmee vrijwel de gehele amateurbuitensport wordt bereikt,” zo laat wethouder Caroline de Pee weten in een schrijven aan de gemeenteraad.

Coronacompensatie - Gemeente Waadhoeke krijgt hierdoor € 63.000 minder aan inkomsten. Daar tegenover staat dat de gemeente uit het Gemeentefonds een aanvullende Coronacompensatie krijgt van zo’n € 225.000. Dat bedrag wordt aan de coronareserve toegevoegd, laat het college weten.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl